AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY

Podsumowanie roku szkolnego 2017/18

 

Rok szkolny 2017/18 dobiegł końca. Był to dla Naszej Szkoły czas kreatywnych działań, dużych inwestycji oraz intensywnych zmian. Reforma oświaty spowodowała, że Nasza Szkoła od września 2017 r.  przekształciła się w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

To dla Nas wspaniała zmiana – obserwowanie i wpływanie na rozwój Naszych Uczniów jeszcze przez dwa lata, otworzyło przed nami wiele nowych możliwości, m.in. w działalności edukacyjnej i współpracy międzynarodowej oraz pozwoliło na realizowanie ciekawych projektów dla młodzieży, zintensyfikowanie pracy wolontariackiej czy też wprowadzenie  tutoringu.

W roku szkolnym 2017/18 Nasza Szkoła była beneficjentem wielu projektów ogólnopolskich, zachowując miejsce w czołówce szkół i instytucji oświatowych w kraju. Nasze największe sukcesy to przede wszystkim osiągnięcia uczniów w wielu konkursach wiedzy, zawodach sportowych i przeglądach artystycznych.

 

––––––––––––––––––––

W tym roku szkolnym Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych nasi uczniowie zdobyli 8 tytułów laureata oraz 8 tytułów finalisty. Za wybitne osiągnięcia w nauce 8 uczniów Naszej Szkoły otrzymało Odznakę Opolskiego Orła.

–––––––––––––––––––––

Cieszą nas również bardzo wysokie wyniki egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH na wszystkich poziomach od Starters (Pre A1) do PET (B1) oraz indywidualne pozaszkolne osiągnięcia uczniów.  Staramy się rozwijać pasje i talenty dzieci i każdy - nawet najmniejszy sukces w codziennej mozolnej pracy ucznia - jest dla Nas wielką sprawą! Gratulujemy i dziękujemy wszystkim

Uczniom oraz ich Nauczycielom i Rodzicom za tak wspaniały rok, który dodał Naszej Szkole skrzydeł! Oto nasze najważniejsze osiągnięcia szkoły, jako placówki:

 

 • LAUREAT KONKURSU: EKOODKRYWCY V
  - za projekt Let’s explore the weather together
 • LAUREAT KONKURSU: PROJEKT Z KLASĄ
  – TYTUŁ: SZKOŁA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA za projekt Filmem nakręceni czyli nie daj się nag(b)rać
 •  LAUREAT KONKURSU: BYĆ JAK IGNACY
  – TYTUŁ: NAUKOWA SZKOŁA IGNACEGO - za projekt – Autorski zestaw gier dydaktycznych promujących polskich naukowców.
 • LAUREAT KONKURSU: PO STRONIE NATURY w kategorii EKOINNOWACJA
  za projekt RoboPet i Komnata Recyklingu – innowacyjny program warsztatów ekologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz idei FabLab
 •  WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE: ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO
 •  WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE:  DRUŻYNA ENERGII

 

––––––––––––––––––––

 

W roku szkolnym 2017/18 zainwestowaliśmy również w rozwój infrastruktury i wyposażenia szkoły. W lutym 2018 r. oddaliśmy do użytku nowe skrzydło szkoły wraz z salą gimnastyczną, dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o 6 sal przedmiotowych, szatnię dla klas starszych, zaplecze sanitarne, zaplecze dla sali gimnastycznej oraz salę z kortem tenisowym – łączna dodatkowa powierzchnia to ok. 1400 m². Teren zielony przy szkole został zrekultywowany – po wakacjach będzie już można korzystać z jego uroków. Wyposażyliśmy szkołę w 22 tablety dla klas młodszych, 2 laptopy, rzutnik i ekran, 2 ekrany interaktywne, drukarkę, kamerę cyfrową, aparat cyfrowy ze statywem, interaktywny czujnik wielofunkcyjny – e-laboratorium.

Nasza Szkoła’2018

- łączna powierzchnia użytkowa – 2400 m²

Podczas wakacji zostanie przygotowana do użytku nowoczesna terminalowa sala komputerowa na 22 stanowiska oraz pracownia chemiczna wyposażona w osprzęt, odczynniki oraz podstawowe narzędzia i pomoce do przeprowadzania doświadczeń.

Podczas wakacji będą prowadzone bardzo intensywne prace remontowe w starszej części szkoły, m.in. całkowita wymiana systemu grzewczego, udrożnienie hydrantów przeciwpożarowych, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych oraz remont 3 sal

z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne (ok. 120 m²). Wszystkie klasy w głównym budynku szkoły, w tym również jadalnia i świetlica - również przejdą gruntowny remont.

Pierwszy dzwonek kolejnego roku szkolnego zabrzmi we wrześniu w szkole, która z dnia na dzień nabiera nowego blasku, czekając na powrót roześmianych i wypoczętych Uczniów

i Nauczycieli.

 

Życzymy wszystkim wielu radości i sukcesów

w roku szkolnym 2018/2019.

 

Dyrekcja NSP Nasza Szkoła

NOWA CZĘŚĆ NASZEJ SZKOŁY - JUŻ WITA UCZNIÓW!

 

Nasze marzenia się spełniły!

 

Otwieramy nową część Naszej Szkoły i oddajemy do użytku Uczniom i Nauczycielom :)

Kolorowe i nowoczesne wnetrza, przestrzenne pracownie przedmiotowe z monitorami intraktywnymi oraz przede wszystkim twórcza atmosfera panująca w Świecie Nauki - zapewni wspaniałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań wszystkim uczniom.

Plany rozwojowe i inwestycyjne Naszej Szkoły

 

Z niezwykłą przyjemnością oraz radością przekazujemy informację o zbliżającym się wielkimi krokami zakończeniu rozbudowy Naszej Szkoły!

 

Prace inwestycyjne powoli dobiegają końca, już tylko ostatnie estetyczne zabiegi oraz wyposażenie sal w podstawowe sprzęty dzieli Nas od wyczekiwanego „przecięcia wstęgi”. Bardzo się cieszymy, że w zaplanowanym terminie udało nam się skończyć tę inwestycję. Zgodnie z zapowiedziami już w pierwszych dniach drugiego semestru przekroczymy po raz pierwszy próg nowej części szkoły oraz naszej wymarzonej hali sportowej!

NASZA SZKOŁA gotowa na zmiany

 

Rok szkolny 2017/18 zapowiada przełomową zmianę w historii Naszej Szkoły. Zgodnie z założeniami Reformy Oświatowej – nastąpi przedłużenie okresu nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat, sukcesywnie likwidowane będą gimnazja. Podstawą rekrutacji do szkoły średniej będą wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w klasie ósmej. Sprawdzian będzie obejmował : język polski, matematykę oraz język angielski –  a od roku 2021/22 również wybrany przedmiot ogólnokształcący.

Struktura

szkolnictwa

Bardzo cieszymy się, że w ośmioklasowej szkole będziemy mogli dwa lata dłużej obserwować
i wspomagać rozwój Naszych Uczniów. Mamy świadomość, że znaczenie i jakość naszego kształcenia stają się obecnie jeszcze ważniejsze, bowiem przygotowujemy swoich absolwentów do podjęcia nauki w wymarzonym liceum. Zdajemy sobie sprawę, iż wybór szkoły średniej w dużej mierze decyduje o dalszej karierze edukacyjnej.

 

Wobec tak wielkiej wagi zapowiadanych zmian – przygotowujemy się do nich bardzo poważnie we wszystkich sferach: programowej, organizacyjnej oraz lokalowej.

 

Nasze plany programowe są ambitne i z pewnością zaspokoją ciekawość poznawczą młodzieży
w siódmej i ósmej klasie. Będziemy stawiali duży nacisk na przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w renomowanych liceach, w wybranych sprofilowanych klasach. Stąd rozszerzony program nauczania fakultatywnego – nastawionego na rozwijanie predyspozycji
i zainteresowań przedmiotowych. Ważnymi kierunkami kształcenia pozostaną umiejętności językowe oraz informatyczne, bowiem w dzisiejszych czasach są one niezbędne do dalszego rozwoju.

 

Organizacyjne zmiany spowodują powstanie innej struktury kształcenia w szkole podstawowej podzielonej na dwa etapy – początkowego (klasy I-III) oraz ogólnego (klasy IV – VIII). Zmianie ulegnie siatka godzin, pojawią się nowe przedmioty – takie jak biologia, geografia, chemia, fizyka, wiedza
o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa oraz doradztwo zawodowe. Będzie możliwość nauki
w klasie VII i VIII w trybie dwujęzycznym.

 

Dynamiczna sytuacja w prawie oświatowym w dużej mierze wpłynęła na zamierzenia związane ze zmianami lokalowymi. Plany rozbudowy szkoły istniały już od dwóch lat, bowiem zakładaliśmy uruchomienie gimnazjum. Wchodząca w życie reforma  powstrzymała nasze działania
i spowodowała konieczność dostosowania planów nowej części budynku do wymogów stawianych szkole podstawowej. Powstała zupełnie inna koncepcja rozbudowy, której realizację rozpoczynamy niebawem. Będzie to oryginalna i przemyślana inwestycja, zaspokajająca w pełni potrzeby lokalowe szkoły oraz zmieniająca wizerunek całości. Nowe skrzydło powstanie z tyłu dotychczasowego budynku.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18 z dumą powołamy do życia nowoczesną Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową NASZA SZKOŁA, która z radością wkroczy w zreformowaną opolską rzeczywistość oświatową.

 

Jesteśmy pewni, że spełnimy oczekiwania Naszych Uczniów a także ich Rodziców oraz stworzymy wspaniałą przestrzeń do realizacji twórczych zamierzeń Naszej Kadry, którą ze szczególną starannością dobieramy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszych przygotowań, bowiem pierwszy dzwonek roku szkolnego 2017/18 zbliża się wielkimi krokami – a wraz z nim zupełnie nowa, dostosowana do zmieniających się wymagań oferta programowa Naszej Szkoły.

 

Warto być z Nami!