AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY

NOWA CZĘŚĆ NASZEJ SZKOŁY - JUŻ WITA UCZNIÓW!

 

Nasze marzenia się spełniły!

 

Otwieramy nową część Naszej Szkoły i oddajemy do użytku Uczniom i Nauczycielom :)

Kolorowe i nowoczesne wnetrza, przestrzenne pracownie przedmiotowe z monitorami intraktywnymi oraz przede wszystkim twórcza atmosfera panująca w Świecie Nauki - zapewni wspaniałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań wszystkim uczniom.

Plany rozwojowe i inwestycyjne Naszej Szkoły

 

Z niezwykłą przyjemnością oraz radością przekazujemy informację o zbliżającym się wielkimi krokami zakończeniu rozbudowy Naszej Szkoły!

 

Prace inwestycyjne powoli dobiegają końca, już tylko ostatnie estetyczne zabiegi oraz wyposażenie sal w podstawowe sprzęty dzieli Nas od wyczekiwanego „przecięcia wstęgi”. Bardzo się cieszymy, że w zaplanowanym terminie udało nam się skończyć tę inwestycję. Zgodnie z zapowiedziami już w pierwszych dniach drugiego semestru przekroczymy po raz pierwszy próg nowej części szkoły oraz naszej wymarzonej hali sportowej!

NASZA SZKOŁA gotowa na zmiany

 

Rok szkolny 2017/18 zapowiada przełomową zmianę w historii Naszej Szkoły. Zgodnie z założeniami Reformy Oświatowej – nastąpi przedłużenie okresu nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat, sukcesywnie likwidowane będą gimnazja. Podstawą rekrutacji do szkoły średniej będą wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w klasie ósmej. Sprawdzian będzie obejmował : język polski, matematykę oraz język angielski –  a od roku 2021/22 również wybrany przedmiot ogólnokształcący.

Struktura

szkolnictwa

Bardzo cieszymy się, że w ośmioklasowej szkole będziemy mogli dwa lata dłużej obserwować
i wspomagać rozwój Naszych Uczniów. Mamy świadomość, że znaczenie i jakość naszego kształcenia stają się obecnie jeszcze ważniejsze, bowiem przygotowujemy swoich absolwentów do podjęcia nauki w wymarzonym liceum. Zdajemy sobie sprawę, iż wybór szkoły średniej w dużej mierze decyduje o dalszej karierze edukacyjnej.

 

Wobec tak wielkiej wagi zapowiadanych zmian – przygotowujemy się do nich bardzo poważnie we wszystkich sferach: programowej, organizacyjnej oraz lokalowej.

 

Nasze plany programowe są ambitne i z pewnością zaspokoją ciekawość poznawczą młodzieży
w siódmej i ósmej klasie. Będziemy stawiali duży nacisk na przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w renomowanych liceach, w wybranych sprofilowanych klasach. Stąd rozszerzony program nauczania fakultatywnego – nastawionego na rozwijanie predyspozycji
i zainteresowań przedmiotowych. Ważnymi kierunkami kształcenia pozostaną umiejętności językowe oraz informatyczne, bowiem w dzisiejszych czasach są one niezbędne do dalszego rozwoju.

 

Organizacyjne zmiany spowodują powstanie innej struktury kształcenia w szkole podstawowej podzielonej na dwa etapy – początkowego (klasy I-III) oraz ogólnego (klasy IV – VIII). Zmianie ulegnie siatka godzin, pojawią się nowe przedmioty – takie jak biologia, geografia, chemia, fizyka, wiedza
o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa oraz doradztwo zawodowe. Będzie możliwość nauki
w klasie VII i VIII w trybie dwujęzycznym.

 

Dynamiczna sytuacja w prawie oświatowym w dużej mierze wpłynęła na zamierzenia związane ze zmianami lokalowymi. Plany rozbudowy szkoły istniały już od dwóch lat, bowiem zakładaliśmy uruchomienie gimnazjum. Wchodząca w życie reforma  powstrzymała nasze działania
i spowodowała konieczność dostosowania planów nowej części budynku do wymogów stawianych szkole podstawowej. Powstała zupełnie inna koncepcja rozbudowy, której realizację rozpoczynamy niebawem. Będzie to oryginalna i przemyślana inwestycja, zaspokajająca w pełni potrzeby lokalowe szkoły oraz zmieniająca wizerunek całości. Nowe skrzydło powstanie z tyłu dotychczasowego budynku.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18 z dumą powołamy do życia nowoczesną Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową NASZA SZKOŁA, która z radością wkroczy w zreformowaną opolską rzeczywistość oświatową.

 

Jesteśmy pewni, że spełnimy oczekiwania Naszych Uczniów a także ich Rodziców oraz stworzymy wspaniałą przestrzeń do realizacji twórczych zamierzeń Naszej Kadry, którą ze szczególną starannością dobieramy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszych przygotowań, bowiem pierwszy dzwonek roku szkolnego 2017/18 zbliża się wielkimi krokami – a wraz z nim zupełnie nowa, dostosowana do zmieniających się wymagań oferta programowa Naszej Szkoły.

 

Warto być z Nami!