INFORMACJE

DLA RODZICÓW

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

* PODCZAS WSZYSTKICH DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (31 października, 2 oraz 4-5 maja, 16 czerwca) - szkoła zapewnia opiekę dzieciom, które nie mogą pozostać w domu z Rodzicami.

W szkole będą zorganizowane DYŻURY OPIEKUŃCZE – na podstawie ilości zgłoszonych dzieci. Na ok. dwa tygodnie przed planowanymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą rozdawane deklaracje dotyczące ewentualnej opieki w szkole.

Dyżur zostaje uruchomiony, jeśli ilość zgłoszonych dzieci będzie wynosić co najmniej 15. Decyzja o uruchomieniu dyżuru będzie podana do wiadomości na tydzień przed dniem wolnym.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2016
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia 2016 - 1 stycznia 2017
BIAŁA SZKOŁA (termin planowany) 7 - 13 stycznia 2017
FERIE ZIMOWE 13 - 26 lutego 2017
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 13 - 18 kwietnia 2017
ZIELONA SZKOŁA (termin planowany)
koniec maja / początek czerwca
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH
- 31 października 2016
- 2 oraz 4-5 maja 2017
- 16 czerwca 2017
(piątek po Bożym Ciele)
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 23 czerwca 2017