INFORMACJE

DLA RODZICÓW

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

* PODCZAS WSZYSTKICH DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (31 października, 2 oraz 4-5 maja, 16 czerwca) - szkoła zapewnia opiekę dzieciom, które nie mogą pozostać w domu z Rodzicami.

W szkole będą zorganizowane DYŻURY OPIEKUŃCZE – na podstawie ilości zgłoszonych dzieci. Na ok. dwa tygodnie przed planowanymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą rozdawane deklaracje dotyczące ewentualnej opieki w szkole.

Dyżur zostaje uruchomiony, jeśli ilość zgłoszonych dzieci będzie wynosić co najmniej 15. Decyzja o uruchomieniu dyżuru będzie podana do wiadomości na tydzień przed dniem wolnym.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 4 września 2017
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018
BIAŁA SZKOŁA (termin planowany) 7 - 13 stycznia 2018
FERIE ZIMOWE 15 - 28 stycznia 2018
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 29 marca - 3 kwietnia 2018
ZIELONA SZKOŁA (termin planowany)
koniec maja / początek czerwca
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH
- 30 kwietnia 2018
- 2 oraz 4 maja 2018
- 1 czerwca 2018
(piątek po Bożym Ciele)
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 22 czerwca 2018