INFORMACJE

DLA RODZICÓW

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 3 września 2018
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
BIAŁA SZKOŁA (termin planowany) 6 - 12 stycznia 2019
FERIE ZIMOWE 28 stycznia - 10 lutego 2019
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 18 - 23 kwietnia 2019
ZIELONA SZKOŁA (termin planowany)
koniec maja / początek czerwca
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH
2 listopada 2018
29 oraz 30 kwietnia 2019
2 maja 2019
21 czerwca 2018
(piątek po Bożym Ciele)
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO środa - 19 czerwca 2019
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 15 kwietnia 2019 - język polski
16 kwietnia 2019 - matematyka
17 kwietnia 2019 - język obcy