INFORMACJE

DLA RODZICÓW

KARTA ROWEROWA

 

Drodzy Rodzice – w drugim semestrze klasy czwartej zaczniemy przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Będzie to cykl zajęć prowadzony przez przeszkolonego nauczyciela, zakończony egzaminem w dwóch częściach – teoretycznej oraz praktycznej, odbywających się w szkole.

 

Wg obowiązujących przepisów Kartę Rowerową dyrektor szkoły może wydać po ukończeniu przez dziecko 10 roku życia, wobec tego uczniowie, którzy podejdą do egzaminu - a urodzili się po 30 czerwca 2006 r. – otrzymają karty rowerowe dopiero po tegorocznych urodzinach. Pozostali uczniowie otrzymają karty rowerowe w dniu zakończenia zajęć szkolnych wraz ze świadectwem.

 

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – TEORIA + PRAKTYKA

- drugi tydzień czerwca 2016

 

Można już zacząć samodzielne przygotowania do egzaminu, NA PODSTAWIE SAMOUCZKA DOSTĘPNEGO PONIŻEJ :)

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE - DO POBRANIA: