LABORATORIUM INSPIRACJI

LABORATORIUM INSPIRACJI

 

Nasza Szkoła wkroczyła w XXI wiek! W poniedziałek, 6 maja 2019 r. oddaliśmy do dyspozycji Naszych Uczniów i Nauczycieli dwie wspaniałe pracownie, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz oprogramowanie.

 

Pracownia informatyczna oparta jest o system macOS i sprzęt firmy APPLE, natomiast pracownia językowa to w pełni wyposażona terminalowa sala komputerowa przeznaczona do efektywnego kształcenia językowego z użyciem nowoczesnych technologii. Obie pracownie zachwyciły przyszłych użytkowników zarówno pod względem nowoczesnego designu jak i jakości sprzętu.

W ramach realizacji projektu LABORATORIUM INSPIRACJI wszystkie sale lekcyjne dla klas starszych zostały wyposażone w nowoczesne, 65-calowe ekrany interaktywne, oddajemy również do dyspozycji uczniów 22 nowe laptopy oraz 22 tablety, do wykorzystania podczas różnorodnych lekcji. Prawdziwym hitem okazała się podłoga interaktywna, o którą wzbogaciliśmy budynek Świata Malucha. Bogate oprogramowanie podłogi interaktywnej pozwala nie tylko na wspaniałą zabawę, ale również na zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz utrwalanie wiedzy z zakresu niemal wszystkich przedmiotów
w klasach I- VIII.

 

Obecnie jesteśmy na etapie wyposażania kolejnych pracowni - biologicznej, matematycznej oraz chemiczno-fizycznej. Otwarcie pracowni oraz demonstrację wszystkich otrzymanych pomocy odbędzie się w najbliższym czasie.

 

BARDZO CIESZYMY SIĘ Z ZACHODZĄCYCH W SZKOLE ZMIAN, KTÓRE DAJĄ GWARANCJĘ WSPANIAŁYCH NAUKOWYCH INSPIRACJI.

 

Projekt „Laboratorium inspiracji – FabLaby edukacyjne – zintegrowany program wielokierunkowej stymulacji uczniów w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez działania oparte na metodach aktywizujących z wykorzystaniem TIK" - jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),