NA DESKACH TEATRU

Działalność ARTYSTYCZNA

TO BARDZO WAŻNY ELEMENT W PRACY NASZEJ SZKOŁY. KŁADZIEMY DUŻY NACISK

NA PRZYGOTOWANIE DZIECI DO UCZESTNICTWA

W KULTURZE ORAZ ZACHĘCENIE DO WŁASNYCH KREACJI ARTYSTYCZNYCH.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej NASZA SZKOŁA
w Opolu w każdym roku szkolnym mają zaszczyt stanąć przed Prawdziwą Publicznością na deskach jednego z opolskich teatrów. To wydarzenie niezwykłe...

Tajemnicze oświetlenie, mikrofony, scenografia, oraz niezapomniany klimat teatralnej sceny wprowadzają wszystkich uczestników przedstawienia – niezależnie po której stronie kurtyny się znajdują - w zaczarowany świat teatru. Świat w którym wszystko jest możliwe...

NIEPODWAŻALNA WARTOŚĆ MERYTORYCZNA ORAZ WYCHOWAWCZA TYCH DZIAŁAŃ SPRAWIA, ŻE WESZŁY ONE NA STAŁE W PROGRAM PRACY SZKOŁY, STANOWIĄC ZA KAŻDYM RAZEM INSPIRUJĄCE I WSPANIAŁE DOŚWIADCZENIE.

Elementy wspólnej calości

 

Aby powstało przedstawienie – niezbędne jest zaangażowanie wielu osób.

Efekty, które tak lekko i zabawnie wyglądają na scenie są wypracowane mozolną pracą dzieci i dorosłych. Zanim zostanie postawiony pierwszy krok

na scenie – scenariusz sztuki żyje już w Szkole własnym życiem...

Dzieci pod kierunkiem wychowawców klas poznają treść sztuki, omawiane są trudne zwroty i wyrażenia, dokonuje się charakterystyki postaci oraz poszczególnych scen. Dopiero wtedy rozpoczyna się praca nad interpretacją tekstu. Każda klasa uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez aktora Teatru Lalki i Aktora w Opolu, podczas których uczniowie otrzymują praktyczne wskazówki dotyczące zachowań scenicznych. Dykcja, właściwe operowanie głosem, interpretacja tekstu oraz samo odegranie postaci – to elementy doskonalone podczas szkolnych zajęć teatralnych oraz ćwiczeń z wychowawczyniami.

Lecz teatr to nie tylko słowo - ale taniec, muzyka, śpiew, scenografia i rekwizyty...

 

Całość przedstawienia uświetniają więc nasze szkolne zespoły: taneczny oraz wokalny.

Tak więc to wszystko co robimy w Naszej Szkole w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych pozwala na wszechstronny rozwój talentów, zainteresowań i umiejętności przydatnych

w życiu codziennym.

Na deskach Teatru

 

lata 2000 - 2013