SZKOŁA JĘZYKOWA

SZKOŁA JĘZYKOWA

NSZ ENGLISH SCHOOL

OFERTA

W ofercie NSZ ENGLISH SCHOOL znajdują się kursy przygotowujące do:

 • egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
 • matury – w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 • egzaminu B2 First ( FCE )

  Organizacja kursów:
 • Kurs rozpoczyna się od początku października i trwa do końca maja.
 • Na kurs składa się 100 godzin lekcyjnych w układzie 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych. Kursu nie prowadzi się w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole.
 • O przyjęciu na dany kurs oraz na dany poziom zaawansowania decyduje test kwalifikacyjny.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach 6 – 10 osobowych.
 • Istnieje możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych lub zajęć w mniejszych grupach – w takich przypadkach cena kursu ulega podwyższeniu.

 

CENA KURSU – 1 800 zł

 • cena kursu obejmuje : 100 godzin lekcyjnych zajęć (2x w tygodniu po 2 godziny), przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, przeprowadzenie egzaminu próbnego, konsultacje z lektorem.
 • opłatę za kurs uiszcza się w 8 równych ratach – każda po 225 zł – do 15 dnia każdego miesiąca, na konto szkoły, począwszy od października do maja włącznie
 • opłata nie podlega pomniejszeniu w przypadku nieobecności kursanta na zajęciach
 • zajęcia odwołane przez szkołę są odrabiane w terminie ustalonym z daną grupą

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA NA KURS

 • zgłoszenia na kurs dokonuje się w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie: www. nasza.szkola.pl - w zakładce NSZ ENGLISH SCHOOL
 • po otrzymaniu formularza szkoła kontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu ustalenia terminu testu kwalifikacyjnego
 • kwalifikacja na dany poziom zaawansowania dokonywana jest na podstawie wyników testu wstępnego