Staramy się, aby każdy uczeń wykorzystał w maksymalnym stopniu posiadane predyspozycje, wyposażając go w wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim pokazując jak się uczyć samodzielnie i kreatywnie przez całe życie.

 

Uzdolnieni uczniowie przygotowywani są z sukcesami do konkursów przedmiotowych, natomiast uczniowie wykazujący trudności w nauce – objęci są pomocą, tak, aby i oni osiągnęli satysfakcjonujące wyniki w nauce.

KAŻDE DZIECKO MA W SOBIE POTENCJAŁ, TRZEBA MU TYLKO DAĆ MOŻLIWOŚĆ ROZWINIĘCIA SKRZYDEŁ!

NASZE SUKCESY 2016/17

NASZE SUKCESY

MIARĄ SUKCESU SZKOŁY SĄ CODZIENNE OSIĄGNIĘCIA KAŻDEGO UCZNIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE NASZYCH ABSOLWENTÓW DO PODJĘCIA NAUKI NA KOLEJNYM SZCZEBLU EDUKACJI

PODSUMOWANIE

ROKU SZKOLNEGO 2016/17

 

 

Rok szkolny 2016/2017 dobiegł końca. Był to rok wyjątkowy - obfitujący w ważne dla Szkoły decyzje
i zmiany. Od września Nasza Szkoła przekształci się w ośmioletnią szkołę podstawową, z czego bardzo się cieszymy. W związku z tym w dniu zakończenia zajęć po raz pierwszy w historii szkoły nie żegnaliśmy absolwentów! Wszyscy uczniowie zostają z nami na kolejny rok szkolny :)

 

 

W piątek, 23 czerwca rozdaliśmy świadectwa promocyjne z bardzo wysokimi ocenami. W klasach starszych (IV - VI ) aż 99,9% wszystkich wydanych świadectw stanowiły świadectwa z wyróżnieniem, przyznawanym za średnią ocen - 4,75 i powyżej! Szczególnie wysokie średnie -  5,5 i powyżej udało się uzyskać aż 31 uczniom! To wyniki godne pochwały!

 

Po raz kolejny osiągnęliśmy również bardzo wysoki poziom podczas Egzaminów Cambridge English na wszystkich stopniach - począwszy od klasy trzeciej (poziom STARTERS) a skończywszy na klasie szóstej (poziom KET, PET).

To dla Nas bardzo ważny sprawdzian potwierdzający, że nauka języka angielskiego w Naszej szkole jest skuteczna

i efektywna. Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom, dziękujemy również Nauczycielom, którzy wkładają w swoją pracę wiele serca. Doceniamy Wasz codzienny trud i zaangażowanie w życie szkolne.

 

Podsumowując rok szkolny warto wspomnieć również o niezapomnianych wydarzeniach, wynikających z programu pracy szkoły, których nawet nie sposób wymienić. Wszystkie one jednak powodują, że szkoła tętni życiem, a tym samym staje się miejscem rozwijania pasji i zainteresowań, kształtowania właściwych postaw oraz umiejętności społecznych.

 

Po raz pierwszy w historii szkoły w tym roku wystawiliśmy w Teatrze własny musical – „Mikołaj na Broadwayu”, zorganizowaliśmy także niezapomniany koncert charytatywny „Na cztery łapy” w Opolskiej Filharmonii. Większość naszych uczniów brała udział w Białej Szkole, doskonaląc swoje umiejętności w jeździe na nartach i desce snowboardowej. Podczas Zielonej Szkoły nad morzem uczyliśmy się z kolei – jak panować nad emocjami, wszystkie klasy nagrały swoje etiudy filmowe – „Emocje w stylu retro”.

 

Na bieżąco informowaliśmy o naszych inicjatywach na szkolnym Facebooku oraz stronie, gdzie można było przez cały rok znaleźć informacje nie tylko o naszych bieżących działaniach - ale również o planach na przyszłość. Kolejny rok szkolny otworzy z pewnością nowe możliwości, rozbudzi nowe nadzieje i marzenia. Baza lokalowa szkoły powiększy się o kolejne skrzydło - z przeznaczeniem dla najstarszych klas oraz salę gimnastyczną. Nasza Szkoła, jako placówka stale się rozwija, nauczyciele dbają o nowoczesne podejście do nauczania, szukają nowatorskich rozwiązań.

 

Uczniowie z sukcesami biorą udział w zawodach, konkursach i turniejach, a przy tym rozwijają jeszcze popołudniami swoje pasje - sportowe, artystyczne, językowe. Cieszy Nas ta aktywność oraz pozytywna energia, która uskrzydla!

Bieżący rok szkolny przyniósł Nam wiele sukcesów, każdy z nich był dla Nas ważny, każdy zasłużony dla jego zdobywcy :)

 

W szkole staramy się docenić także codzienny mozolny trud zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Na zakończenie roku szkolnego przyznawana jest nagroda Dyrektora Szkoły dla ucznia klasy szóstej, który osiągnął najwyższą średnią ocen za cały etap nauczania w klasach starszych. W tym roku szkolnym zaszczytu tego dostąpiły aż dwie uczennice – Ola z klasy 6b oraz Kasia z klasy 6a. Sportowcem Roku został Adam z klasy 6b.

 

 

 

 

W roku szkolnym 2016/17 otrzymaliśmy wiele certyfikatów za udział

w projektach ogólnopolskich, współpracowaliśmy z instytucjami

i organizacjami promującymi naukę oraz kulturę, chętnie braliśmy udział

w różnorodnych konkursach oraz inicjatywach.

 

 

 

W ramach podsumowania roku szkolnego przedstawiamy nasze największe szkolne osiągnięcia:

 

CERTYFIKOWANE EGZAMINY JĘZYKOWE - CAMBRIDGE ENGLISH

ORGANIZATOR: Cambridge English Language Assessment - University of Cambridge

- średnia uzyskana z testu sprawności językowej na wszystkich poziomach - ponad 90 %

 

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty w Opolu

- 1 laureat: matematyka

- 3 finalistów: historia ( 1 ), język niemiecki ( 1 ), matematyka ( 1 ) ( 1 )

 

TYTUŁ OPOLSKIEGO ORŁA

Tytuł nadawany przez Prezydenta Miasta Opola dla szczególnie uzdolnionych uczniów

- 1 uczeń uhonorowany tytułem - za osiągnięcia dydaktyczne

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

ORGANIZATOR: - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych „Kangourou Sans Frontières”

- 4 laureatów

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „OLIMPUSEK”

ORGANIZATOR: Olimpus - Warszawa

- tytuł laureata - 8 uczniów z klas 1-3

- tytuł laureata z j. angielskiego - 11 uczniów klas 1-3

 

OPOLSKA LIGA ROBOTÓW

ZAŁOŻYCIEL: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

 klasyfikacja generalna :

- III miejsce w kategorii Konstruktor

- II miejsce w kategorii Way Finder

 

OPOLSKIE MŁODE TALENTY 2017

ORGANIZATOR: MDK OPOLE

- zespół taneczny klasy piątej

 

OPOLSKIE OGRODY TALENTÓW 2017

ORGANIZATOR: Prezydent Miasta Opola

- zespół taneczny klasy piątej

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „MŁODE OPOLE”

ORGANIZATOR: Fundacja Drum Fest

– III miejsce - szkolny zespół rockowy

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH DRUŻYNOWO

ORGANIZATOR: MOS Opole

- I miejsce w mieście

- II miejsce w województwie

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKO-ODKRYWCY

ORGANIZATOR: Fundacja NASZA ZIEMIA, PERSIL, ROSSMANN

- główna wygrana w konkursie oraz otrzymanie grantu

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ZIELNIK „MINIEUROLAND INSPIRUJE NATURĄ”

ORGANIZATOR: Minieuroland Park Miniatur Kłodzko

- I miejsce w kategorii prac szkolnych

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice, wspaniała kadro Naszej Szkoły a także pracownicy administracji i obsługi - bardzo dziękujemy za tak udany

i wspaniały rok!

Życzymy wszystkim, aby czas wakacji był czasem odpoczynku,

nabierania sił do dalszej nauki i pracy.

Do zobaczenia 4 września!

 

 

                                                                    Dyrekcja

                                                                Niepublicznej Szkoły Podstawowej

                                                                      NASZA SZKOŁA

                                                               Małgorzata Jendrysik

                                                                    Teresa Lauer - Jaworska

Certyfikaty, potwierdzające wszechstronność

i wysoką jakość pracy:

 

CERTYFIKAT O RANDZE EUROPEJSKIEJ:

Europejski certyfikat jakości w edukacji językowej - European Language Label - ELL

(Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych)

 

CERTYFIKAT

- CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAM  PREPARATION CENTRE

Certyfikat Centrum Przygotowawczego do egzaminu Cambridge English

 

 

CERTYFIKATY O RANDZE OGÓLNOPOLSKIEJ

Certyfikaty za realizowane i ukończone projekty

 

- SZKOŁA GOTOWA NA TIK

- MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI

- SZKOŁA TOLERANCJI

- SZKOŁA ŁOWCÓW TALENTÓW

- AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

- NATIONAL GEORFAPHIC - ODKRYWCA

- EKO-ODKRYWCY

- WF Z KLASĄ

- WIRTUALNA AKADEMIA ASTRONOMII

- ŚLADY PRZESZŁOŚCI

- FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII

- MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI

ZEWNĘTRZNE OCENY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

TESTY KOMPETENCJI

 – sprawdzian na zakończenie szóstej klasy

(maksymalna liczba punktów do uzyskania – 40)

2003 38,6 I wynik w Opolu
2004 33,6 I wynik w Opolu
2005 36,4 I wynik w Opolu
2006 36,5 I wynik w Opolu
2007 36,8 I wynik w Opolu
2008 35,6 I wynik w Opolu
2009 34,1 I wynik w Opolu
2010 37,7 I wynik w Opolu
2011 34,0 I wynik w Opolu
2012 33,4 I wynik w Opolu
2013 35,2 I wynik w Opolu
2014 34,6 I wynik w Opolu

NAJWYŻSZY WYNIK EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ - POZIOM „A”

 

  • POZIOM „A” - Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

  • POZIOM „A” - Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

TYTUŁY PRZYZNANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ:

 

  • SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

  • W UZNANIU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW -  SZKOŁA W RUCHU

  • W UZNANIU DZIAŁALNOŚCI PROMUJĄCEJ UPRAWIANIE SPORTU I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA