ROK SZKOLNY 2017/18

Rok szkolny 2017/18 jest czasem nowych rozwiązań organizacyjnych, programowych oraz strukturalnych w polskiej oświacie.

Nasza Szkoła - jako jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Opolu - uzyskała decyzję Prezydenta Miasta Opola o przekształceniu od dnia 1 września 2017 roku - w ośmioletnią szkołę podstawową. Tym samym otrzymaliśmy nowy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w którym widniejemy pod dotychczasową nazwą - Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA w Opolu.

 

Zachęcamy do śledzenia wprowadzanych na niniejszej stronie informacji, które przybliżą ofertę szkoły w nowej rzeczywistości. Informacje będą dodawane na bieżąco - w miarę konkretyzowania się uwarunkowań prawnych (m.in. zatwierdzania poszczególnych aktów wykonawczych - rozporządzeń do Ustawy Prawo oświatowe) podawanych do wiadomości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będziemy tutaj również informować o postępach naszej rozbudowy oraz planach programowych.

Warto być z Nami !