ROK SZKOLNY 2017/18

Zmiany programowe podyktowane nowym prawem oświatowym skłaniają do refleksji na temat ważnej roli szkoły we wspieraniu wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przygotowaniu go do życia w szybko zmieniającym się świecie. W Naszej Szkole szczególne znaczenie przywiązujemy do kształcenia językowego, informatycznego  oraz rozwijania zainteresowań.

 

Oprócz lekcji obowiązkowych w szkole przewidujemy szeroko rozumianą promocję nauki języków obcych, umiejętności informatycznych oraz rozwijania pasji, zainteresowań i talentów uczniów. Od pierwszej klasy będziemy realizować zajęcia z elementami języka angielskiego - prowadzone metodą CLIL -  Content and language integrated learning, polegającej na łączeniu lekcji przedmiotowych z nauką języka wykorzystywanego jako środek komunikacji.

 

Począwszy od klasy siódmej w ofercie szkoły pojawią się fakultety przedmiotowe prowadzone z elementami języka angielskiego - w trybie dwujęzycznym:

  • biologia z geografią z elementami języka angielskiego
  • chemia z elementami języka angielskiego
  • fizyka z matematyką z elementami języka angielskiego
  • informatyka z elementami języka angielskiego.

W ofercie szkoły - jako drugi język obowiązkowy - od klasy czwartej będzie wprowadzany język niemiecki lub hiszpański. Jesteśmy otwarci również na inne języki - jeśli tylko powstanie taka inicjatywa ze strony uczniów lub rodziców.

 

Ważnym obszarem pracy szkoły będzie również wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz nowoczesnych trendów takich jak nauka programowania, robotyka, edukacja on-line czy e-sport.

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych lub oferty dodatkowej zorganizujemy wiele różnych form rozwijania zainteresowań uczniów, a także będziemy kontynuowali pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym.

 

Rozbudowa szkoły zakłada powstanie własnej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej
- co stworzy bardzo duże możliwości rozszerzenia oferty zajęć sportowych - zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Sala będzie przygotowana do prowadzenia zajęć z tenisa ziemnego - więc z pewnością zaproponujemy również zajęcia szkółki tenisowej.