OFERTA

EDUKACYJNA

W KLASACH 1-3:

      40 godzin lekcyjnych (8.00 – 15.30), w tym:

 

 • zajęcia z wychowawcą – edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, społeczna, techniczna oraz czas na posiłki, spacery, sprawy wychowawcze
 • angielski: 5 zajęć tygodniowo
 • zajęcia komputerowe: 2 zajęcia tygodniowo
 • zajęcia ruchowe: 3 - 4 godziny, w tym wf, piłka nożna, tańce, rytmika
 • basen: 1 godz. + 1 godz. dojazd
 • religia/etyka: 1 - 2 zajęcia
 • zajęcia rozwijające  –  np: dekoratornia, ceramika, szachy, ortozabawa, łamigłówki matematyczne, teatrzyk kukiełkowy, gry i zabawy logiczne, zajęcia programowe
 • i inne atrakcyjne formy rozwijania zainteresowań
 • w klasie pierwszej i drugiej – zabawy z językiem hiszpańskim
 • w klasie trzeciej: wprowadzany jest drugi język obcy hiszpański/niemiecki - 2 godziny
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb
 • spacer/profilaktyka wad postawy: 2-3 godziny tygodniowo

W KLASACH 4-8:

      40 godzin lekcyjnych (8.00 – 15.30), w tym:

 

 • język polski: 5  godzin
 • język angielski: 5 godzin, w tym od klasy szóstej
  – 1 godzina z Native-Speakerem
 • język angielski w praktyce – zajęcia prowadzone metodą CLIL – 1 godzina
 • język niemiecki/ hiszpański -  2 godziny
 • matematyka: 5 godzin
 • przedmioty przyrodnicze 3- 8 godzin – w zależności
  od klasy: przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka
  (w tym: eksperymenty i doświadczenia uczniowskie – EDU)
 • historia - w zależności od klasy 1 - 2 godziny
 • zajęcia komputerowe, informatyka: 2 godziny
 • przedmioty artystyczne: plastyka, muzyka -  2 godziny
 • zajęcia techniczne, technika : 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne, technologia informacyjno-komunikacyjna, pismo i rysunek techniczny)
 • lekcja wychowawcza: 1 godzina
 • basen: 1 godz. + 1 godz. dojazd
 • wf:  (w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na stadionie lekkoatletycznym, na  lodowisku) - 2 godziny
 • religia/etyka: 1 - 2 zajęcia
 • przygotowanie do życia w rodzinie oraz „Bliżej życia”
  - 1 godzina
 • w klasie 4: regionalizm – 1 godzina
 • w klasach 4-6 - zajęcia rozwijające: np.: piłka nożna, taniec, astronomia, kółka przedmiotowe, testy predyspozycji językowych, formy literackie, malarstwo, studio piosenki 
  i  inne ośrodki rozwijania zainteresowań
 • w klasach 7-8 – fakultety przedmiotowe – zajęcia przygotowujące do wyboru kierunku kształcenia w szkole średniej
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne,
  zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb

OFERTA PODSTAWOWA

(zawarta w czesnym)

Zajęcia dla wszystkich uczniów, ujęte w planie lekcji poszczególnych klas

w wymiarze 40 godzin lekcyjnych tygodniowo.

 

Na ofertę podstawową składają się zajęcia:

NASZA OFERTA

 

Zajęcia w Naszej Szkole są tak dobrane, aby w najwyższym stopniu zaspakajać potrzeby rozwijającego się dziecka. Oferta szkoły jest bardzo bogata, zapewnia zarówno realizację rozszerzonego programu nauczania z większości przedmiotów jak i wielokierunkowy rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz aktywności ruchowej uczniów.

W RAMACH OFERTY PODSTAWOWEJ NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA RÓWNIEŻ:

 • zajęcia opiekuńczo - rekreacyjne: dyżur poranny
  (7.00 – 8.00) oraz zajęcia świetlicowe po lekcjach  w ramach godzin pracy szkoły do godziny  17.00
 • całodzienny dostęp do napojów – woda mineralna, woda
  z sokiem
 • dowóz busem szkolnym na zajęcia zorganizowane poza szkołą (basen, lodowisko, pracownia ceramiczna, kino, teatr, bieżące wycieczki i wyjazdy klasowe na terenie Opolszczyzny)
 • opłatę za wejścia na pływalnię, lodowisko oraz inne obiekty sportowe w których prowadzone są zajęcia lekcyjne
 • realizację projektów i programów zewnętrznych, w których szkoła bierze udział
 • realizację atrakcyjnego programu pracy szkoły ustalanego na dany rok szkolny

ZAJĘCIA Z OFERTY DODATKOWEJ

 

Nasza Szkoła – organizuje dla chętnych uczniów zajęcia popołudniowe, które odbywają się
w godzinach 15.30 – 17.00, a także oferuje różnorodne formy rekreacyjno-sportowe w czasie wolnym od zajęć. Jest to oferta dodatkowo płatna, nie ujęta w czesnym.

Zajęcia popołudniowe dla uczniów mają bardziej zindywidualizowany charakter, są dobierane
w zależności od zapotrzebowania.

 

W ramach oferty dodatkowej Nasza Szkoła organizuje również:

 

 • imprezy okolicznościowe
 • urodzinki
 • kolonie i półkolonie
 • warsztaty tematyczne
 • wycieczki krajoznawcze