OFERTA

EDUKACYJNA

W KLASACH 1-3:

 • 40 godzin lekcyjnych (8.00 – 15.15/15.30), w tym:

 

 • zajęcia z wychowawcą – edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, społeczna, techniczna oraz czas na posiłki, spacery, sprawy wychowawcze
 • angielski: 5 zajęć tygodniowo
 • zajęcia komputerowe: 2 zajęcia tygodniowo
 • zajęcia ruchowe: 3 - 4 godziny, w tym wf, piłka nożna, tańce
 • basen: 1 godz. + 1 godz. dojazd
 • religia/etyka: 1 - 2 zajęcia
 • zajęcia rozwijające  –  np: dekoratornia, ceramika, szachy, ortozabawa, łamigłówki matematyczne, teatr,
  gry i zabawy logiczne, zajęcia programowe 
  i inne atrakcyjne formy rozwijania zainteresowań
 • w klasie trzeciej: wprowadzany jest drugi język obcy
  - 2 godziny
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb
 • spacer/profilaktyka wad postawy: 2-3 godziny tygodniowo

W KLASACH 4-6:

 • 40 godzin lekcyjnych (8.00 – 15.30), w tym:

 

 • język polski: 5 – 6  godzin
 • język angielski: 5 godzin
 • język niemiecki: 2 godziny
 • matematyka: 5 godzin
 • przyroda: 3 godziny (w tym: eksperymenty
  i doświadczenia uczniowskie – EDU)
 • historia: 2 godziny
 • zajęcia komputerowe: 2 godziny
 • plastyka: 2 godziny
 • muzyka: 1 godzina
 • zajęcia techniczne: 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne, technologia informacyjno-
  -komunikacyjna, pismo i rysunek techniczny)
 • lekcja wychowawcza: 1 godzina
 • basen: 1 godz. + 1 godz. dojazd
 • wf:  (w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na stadionie lekkoatletycznym, na  lodowisku) - 2 godziny
 • religia/etyka: 1 - 2 zajęcia
 • w klasie 4: regionalizm – 1 godzina
 • w klasie 5, 6: przygotowanie do życia w rodzinie
  oraz „Bliżej życia” - 1 godzina
 • Zajęcia rozwijające: np.: piłka nożna, taniec, astronomia, kółka przedmiotowe, testy predyspozycji językowych, formy literackie, malarstwo, studio piosenki  i  inne ośrodki rozwijania zainteresowań
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb

OFERTA PODSTAWOWA

(zawarta w czesnym)

Zajęcia dla wszystkich uczniów, ujęte w planie lekcji poszczególnych klas

w wymiarze 40 godzin lekcyjnych tygodniowo.

 

Na ofertę podstawową składają się zajęcia:

NASZA OFERTA

 

Zajęcia w Naszej Szkole są tak dobrane, aby w najwyższym stopniu zaspakajać potrzeby rozwijającego się dziecka. Oferta szkoły jest bardzo bogata, zapewnia zarówno realizację rozszerzonego programu nauczania z większości przedmiotów jak i wielokierunkowy rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz aktywności ruchowej uczniów.

W RAMACH OFERTY PODSTAWOWEJ NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA RÓWNIEŻ:

 • zajęcia opiekuńczo - rekreacyjne: dyżur poranny
  (7.00 – 8.00) oraz zajęcia świetlicowe po lekcjach  w ramach godzin pracy szkoły do godziny  17.00
 • całodzienny dostęp do napojów – woda mineralna, woda
  z sokiem
 • dowóz busem szkolnym na zajęcia zorganizowane poza szkołą (basen, lodowisko, pracownia ceramiczna, kino, teatr, bieżące wycieczki i wyjazdy klasowe na terenie Opolszczyzny)
 • opłatę za wejścia na pływalnię, lodowisko oraz inne obiekty sportowe w których prowadzone są zajęcia lekcyjne
 • realizację projektów i programów zewnętrznych, w których szkoła bierze udział
 • realizację atrakcyjnego programu pracy szkoły ustalanego na dany rok szkolny

ZAJĘCIA Z OFERTY DODATKOWEJ

 

Nasza Szkoła – organizuje dla chętnych uczniów zajęcia popołudniowe, które odbywają się

w godzinach 15.30 – 17.00, a także oferuje różnorodne formy rekreacyjno - sportowe

w czasie wolnym od zajęć. Jest to oferta dodatkowo płatna, nie ujęta w czesnym.

Zajęcia popołudniowe dla uczniów mają bardziej zindywidualizowany charakter,

są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

 

W ofercie znajdują się: zajęcia logopedyczne, indywidualna nauka gry na wybranym instrumencie, dodatkowe języki obce, Akademia Rozumek, robotyka oraz wiele innych form – dostosowanych do zainteresowań i potrzeb.

 

Na naszą propozycję składają się zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę lub firmy zewnętrzne, uznane na opolskim rynku edukacyjnym i sportowym. Zajęcia będą odbywać się na terenie Naszej Szkoły, w godzinach popołudniowych.

 

 • JĘZYK HISZPAŃSKI – prowadzony przez lektorów z Profesjonalnej Szkoły Języka Hiszpańskiego - El Sueño w Opolu.
 • FAIR-PLAY FOOTBALL - Piłka nożna w wydaniu mistrzowskim - czyli wyłącznie dla uczniów, których nie przerażają hektolitry potu wylanego na boisku :) Zajęcia prowadzone przez pana Marka – trenera z Klubu Odra Opole (na boisku lub na sali gimnastycznej) nastawione na stworzenie zgranej drużyny grającej na wysokim poziomie, zgodnie z przepisami
  i regułą FAIR PLAY.
 • ZAJĘCIA „ROZUMEK”  – zajęcia prowadzi znane już w Opolu zajęcia Studium Pamięci „Rozumek” wykorzystując metody poprawiające sprawność uczenia się oraz szybkiego zapamiętywania. Oferta dla uczniów wszystkich klas.
 •  ROBOTYKA - oferta skierowana do uczniów klas młodszych i starszych. Nauka programowania oraz konstruowania robotów na bazie klocków LEGO We-Do (dzieci młodsze) oraz MINDSTORMS ( dzieci starsze). Świetna zabawa połączona z nauką.
 • PIANINO / KEYBOARD - Nauka gry na pianinie lub keyboardzie pod bystrym okiem oraz wrażliwym uchem pana Przemka, naszego szkolnego Człowieka – Orkiestry. Lekcje indywidualne, z wykorzystaniem instrumentów szkolnych (pianino / keyboard) lub własnych (keyboard)
 • GITARA KLASYCZNA lub ELEKTRYCZNA – Nauka gry na gitarze klasycznej lub elektrycznej
  (w zależności od wyboru). Lekcje indywidualne, trzeba posiadać własną gitarę. Możliwa również nauka w 3-4 osobowych grupach – gry akordowej, jako akompaniamentu
  do piosenek.
 • ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ - Indywidualne ćwiczenia terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci mających trudności  z wymową niektórych głosek, wymagających ukierunkowania
  i wsparcia logopedycznego lub profesjonalnej terapii zaburzeń mowy.
 •  URODZINKI – organizowane na terenie szkoły imprezy urodzinowe prowadzone przez animatora z tematyką indywidualnie dobieraną na życzenie Jubilata oraz jego Rodziców :). Możliwe również skorzystanie z pełnej oferty – imprezy wraz z cateringiem.

 

 

W ramach oferty dodatkowej Nasza Szkoła organizuje również:

 • imprezy okolicznościowe
 • kolonie i półkolonie
 • warsztaty tematyczne
 • wycieczki krajoznawcze

TERMINARZ ZAJĘĆ Z OFERTY DODATKOWEJ - 2016/17:

 

 • JĘZYK HISZPAŃSKI – wtorek, 15.30 - 16.15
 • FAIR-PLAY FOOTBALL (zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej na ulicy Małopolskiej
  lub na Orliku)
 • klasy pierwsze i drugie - czwartek, 15.35 - 16.45
 • klasy trzecie, czwarte - wtorek, 15.35 - 16.45
 • ZAJĘCIA „ROZUMEK”
 • klasa pierwsza - środa, 15.30 - 17.00
 • klasy drugie i trzecie - poniedziałek, 15.45 - 17.45
 • klasy czwarte, piąte i szóste - czwartek, 15.45 - 17.45
 • ROBOTYKA
 • klasy 1-2 - poniedziałek, 15.35 - 16.45
 • klasy 3-6 - środa, 15.35 - 16.45
 • PIANINO / KEYBOARD  Lekcje indywidualne
 • GITARA – Lekcje indywidualne
 • ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ - Indywidualne ćwiczenia
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • ZAJĘCIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - grupa  10 - 15 osobowa*
 • ZAJĘCIA PIŁKI NOŻNEJ “FAIR-PLAY FOOTBALL” - grupa 10 - 22 osobowa
 • ZAJĘCIA ROBOTYKI - grupa 10 - 12 osobowa*
 • ZAJĘCIA STUDIUM PAMIĘCI ROZUMEK - wg ustaleń prowadzących zajęcia

 

*Powstanie grupy uzależnione jest od ilości chętnych. Warunkiem aktywowania zajęć jest ustalona powyżej minimalna liczba chętnych.

 

Zajęcia indywidualne  - PIANINO / KEYBOARD, GITARA, ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ -

terminy ustalane są indywidualnie z nauczycielem (sekretariat udostępnia kontakt osobom zainteresowanym ofertą po złożeniu karty zapisu)

PLIKI DO POBRANIA