Nasze

Przedszkole

PRZEDSZKOLE - OFERTA PROGRAMOWA

Nasze Przedszkole to przede wszystkim miejsce przyjazne Dzieciom, w którym mogą liczyć na zrozumienie i  wspaniałe warunki do zabawy i nauki.

 

Wiek przedszkolny to dla Małego Człowieka czas ciągłego odkrywania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To wspaniały okres w życiu, w którym wszystko jest możliwe, a zainteresowanie Światem jest niczym nie ograniczone.

 

Obserwacja i mądre wspieranie rozwoju przez trzy przedszkolne lata jest ważnym zadaniem zarówno Rodziców jak i Pedagogów, którego efekty zaprocentują w przyszłości lepszym startem Dziecka w rzeczywistość szkolną.

 

Oferta Naszego Przedszkola jest bardzo bogata. Składają się na nią specjalnie dostosowane do wieku dziecka zajęcia, mające na celu jak najlepsze wspieranie jego rozwoju. W zależności od grupy wiekowej , zajęcia stopniowo zmieniają swój charakter – tak, aby w efekcie  jak najlepiej przygotować  Przedszkolaka do pełnienia roli Ucznia.

 

Zajęcia opierają się na metodach aktywnych, inspirujących dzieci do twórczego działania, praktycznego doświadczania i rozwijania własnej kreatywności. W pracy wykorzystujemy elementy  metod aktywizujących, m.in.:  pedagogiki Marii Montessori, Celestyna Freineta,  twórcze metody aktywności ruchowej,  pedagogikę zabawy oraz kinezjologię edukacyjną Dennisona.

 

W poznawaniu świata przyrody pomaga nam stosowanie metody IBSE - Inquiry Based Science Education – polegającej na nauczaniu przez badanie. W kształtowaniu osobowości i umiejętności społecznych wykorzystujemy tutoring rówieśniczy. Niezmiernie ważnym elementem pracy w Naszym Przedszkolu są zajęcia językowe . Stoimy na stanowisku, że miłość i szacunek do języka polskiego oraz motywację do nauki języka obcego należy kształtować już od najmłodszych lat. W nauczaniu języka angielskiego opieramy się na metodzie CLIL - Content and Language Integrated  polegającej na praktycznym stosowaniu języka obcego jako narzędzia komunikacji. Wprowadzamy również elementy języka hiszpańskiego i niemieckiego. W Naszym Przedszkolu rozwijamy w dzieciach zaciekawienie nowoczesnymi technologiami, uczymy właściwego i bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw IT, prowadząc zajęcia z wykorzystaniem tabletów oraz monitorów  interaktywnych. Codzienną pracę pedagogiczną wzbogacamy o nowoczesne podejście do aktywności ruchowej – dysponując własną salą gimnastyczną odważnie wprowadzamy dzieci w świat sportu.

 

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

 

W tygodniowym planie zajęć znajdują się:

 • zajęcia dydaktyczne – przygotowujące do podjęcia nauki w szkole,
 • codzienne zajęcia języka angielskiego, w tym Fun –English, angielski w praktyce
 • zabawy z językiem hiszpańskim, niemieckim lub innym - na życzenie rodziców
 • zajęcia IT z wykorzystaniem tabletów
 • zróżnicowane zajęcia sportowe, w tym szkółka tenisowa, piłka nożna
 • szachy, ośrodki zainteresowań, gry planszowe
 • rytmika, zajęcia umuzykalniające, ruch rozwijający
 • Outdoor Education – zajęcia w terenie z językiem angielskim
 • zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzykowania metodą Carla Orffa, kształtowanie zdolności wokalnych
 • szeroki wybór działań plastycznych – w tym: ceramika, Art-Decor, mini-rzeźba
 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, m.in.: poprzez zajęcia kulinarne, Małe Kuchcikowo
 • zajęcia z logopedą, pedagogiem
 • zabawy kształtujące umiejętności społeczne oraz wspierające osiąganie dojrzałości szkolnej.