INFORMACJE

DLA RODZICÓW

PLANY ZAJĘĆ - OD DNIA 19 LUTEGO

 

Od poniedziałku - 19 lutego obowiazuje nowy plan lekcji.

Zajęcia wyrównawcze oraz zkk będą ustalone indywidualnie z uczniami w celu dostosowania ich do nowego planu lekcji.

Informacja zostanie podana Rodzicom w trakcie tygodnia.

PLANY ZAJĘĆ DLA KLAS:

DEKLARACJE WYBORU ZAJĘĆ

 

Prosimy o zdeklarowanie udziału dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

 

- deklaracja wyboru zajęć pozalekcyjnych (dla uczniów klas 4-6)

 

- deklaracja wyboru fakultetów (dla klas 7ab)

 

DEKLARACJE dla rodziców

 

- zgoda na samodzielne opuszczanie szkoły przez ucznia

 

- upowaznienie do odbioru dziecka przez inną osobę

  • Meritum - ważne informacje, które wyjaśniają wiele zagadnień związanych
    z organizacją pracy szkoły
  • Prezentacja programu pracy szkoły - Wonderful World