INFORMACJE

DLA RODZICÓW

PLAN LEKCJI - PIERWSZY SEMESTR 2017/18

 

Prosimy o zapoznanie się z planami zajęć oraz dokonanie z dzieckiem wyboru zajęć pozalekcyjnych, biorąc pod uwagę ewentualne uczestnictwo dziecka w zajęciach zkk

lub wyrównawczych czy też uczęszczanie na etykę.

 

PLANY ZAJĘĆ DLA KLAS:

Zbiorcze zestawienie:

  • zajęcia pozalekcyjne
  • zajęcia wyrównawcze i zkk
  • fakultety
  • etyka
  • dyżury pedagoga szkolnego

DEKLARACJE WYBORU ZAJĘĆ

 

Prosimy o zdeklarowanie udziału dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

 

- deklaracja wyboru zajęć pozalekcyjnych (dla uczniów klas 4-6)

 

- deklaracja wyboru fakultetów (dla klas 7ab)

 

DEKLARACJE dla rodziców

 

- zgoda na samodzielne opuszczanie szkoły przez ucznia

 

- upowaznienie do odbioru dziecka przez inną osobę

  • Meritum - ważne informacje, które wyjaśniają wiele zagadnień związanych
    z organizacją pracy szkoły
  • Prezentacja programu pracy szkoły - Wonderful World