INFORMACJE

DLA RODZICÓW

PODRĘCZNIKI 2016/17

 

W roku szkolnym 2016/17 uczniowie z klas 1 - 5 korzystają z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji z MEN. Podręczniki te będą wypożyczane na rok szkolny, zgodnie z regulaminem.

 

W klasach 1-3 szkoła w ramach dotacji udostępnia również podstawowe materiały ćwiczeniowe. W klasach 4 oraz 5 uczniowie otrzymają ćwiczenia do matematyki oraz języka polskiego. Zakup pozostałych potrzebnych materiałów będzie konsultowany z rodzicami na początku września.

Rodzice uczniów z klas 1-5 podczas wakacji NIE KUPUJĄ ŻADNYCH PODRĘCZNIKÓW ANI ĆWICZEŃ.

 

Uczniowie klasy szóstej nie są objęci dotacją z MEN. Lista podręczników i ćwiczeń dla klasy szóstej - do zakupienia przez rodziców -  znajduje się w załączniku poniżej.