INFORMACJE

DLA RODZICÓW

PODRĘCZNIKI 2018/19

 

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie wszystkich klas korzystają z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji z MEN. Podręczniki te będą wypożyczane

na rok szkolny, zgodnie z regulaminem.

 

Szkoła w ramach dotacji udostępnia również podstawowe materiały ćwiczeniowe we wszystkich klasach. Ewentualny zakup pozostałych potrzebnych materiałów będzie konsultowany z rodzicami na początku września.

Dotacja nie obejmuje podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych oraz przedmiotów takich jak: Religia oraz Wychowanie do życia w rodzinie. Informacja n/t ewentualnego terminu oraz sposobu zakupu podręczników/ćwiczeń z w/w przedmiotów będzie podana Rodzicom

do wiadomości.