INFORMACJE

DLA RODZICÓW

CLIRO Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego

 

Celem „ Cliro” jest rozwój i pasja. Prowadzona jest tam diagnoza i terapia pedagogiczna, psychologiczna, Integracji Sensorycznej, fizjoterapia, terapia ręki, terapia logopedyczna

i neurologopedyczna, a także terapie specjalistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod takich jak: terapia uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa, terapia wspomagająca koncentrację i radzenia sobie ze stresem EEG Biofeedback czy Biofeedback RSA oraz elektrostymulacja podniebienia miękkiego i języka.

 

Cliro to zespół doświadczonych terapeutów zapewniający harmonijny rozwój dzieci

oraz doskonalenie ich zdolności.

 

Nasi specjaliści:

LOGOPEDA – Aneta Kańtoch

- wszechstronne wykształcenie pedagogiczne oraz logopedyczne uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Opolskim oraz  Akademii Medycznej. Jest kwalifikowanym logopedą oraz neurologopedą klinicznym. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich, stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. Posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej i logopedycznej oraz uprawnienia do pracy z dzieckiem zdrowym (w normie intelektualnej), jak i z dzieckiem z zaburzeniami lub trudnościami

w nauce.

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – Teresa Dzierżanowska

- specjalistka w zakresie pracy wyrównawczej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
z dziećmi przejawiającymi trudności w nauce, w tym problemy o podłożu dyslektycznym.  Posiada bardzo bogate doświadczenie oraz wiedzę i intuicję pedagogiczną. Pomaga skutecznie, jednocześnie dopingując ucznia do mozolnej i systematycznej pracy.