PROJEKTY I PROGRAMY

PROJEKTY W „NASZEJ SZKOLE”

 

Nasza Szkoła jest placówką otwartą na nowe wyzwania oraz wartościowe nurty w edukacji.

Bierzemy udział w wielu projektach zewnętrznych oraz realizujemy własne innowacyjne programy, podnosząc tym samym kompetencje nauczycieli i uczniów.

 

PROJEKTY

EDUKACYJNE

 

W działalności

edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe, eksperymenty

i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań.

PROGRAMY

DLA NAJMŁODSZYCH

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz "Po pierwsze drugie śniadanie" - to programy skierowane do najmłodszych uczniów, wdrażające do przestrzegania

przez dzieci zasad bezpiecznego
i zdrowego stylu życia.

PROJEKTY SZKOLNE

I INNOWACJE

 

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w Naszej Szkole odbywa się na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów nauczania. Zapewniają systematyczność i logiczne powiązanie realizowanych zagadnień.

PROJEKT

„CLIL IS EASY”

 

W Naszej Szkole realizowany jest wieloletni, dynamicznie rozwijający się projekt

„CLIL is easy!” mający na celu przełamywanie trudności

w używaniu języka angielskiego poprzez

jak najszersze wykorzystanie dwujęzycznej komunikacji

na wielu płaszczyznach.

PROJEKT

„ROBOPET I KOMNATA RECYKLINGU”

 

- innowacyjny program warsztatów edukacji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz idei Fab Lab (Fabrication Laboratory).

Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego Inicjatywy Społeczne – PO STRONIE NATURY'2018.

PROJEKT: LABORATORIUM INSPIRACJI

 

NASZA SZKOŁA realizuje projekt współfinansowany

ze środków europejskich pn. „Laboratorium inspiracji – FabLaby  edukacyjne – zintegrowany program wielokierunkowej stymulacji uczniów w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych”

PROJEKT: SPOTKANIA

Z PSEM

 

W tym roku w Naszej Szkole odbywają się cykliczne zajęcia SPOTKANIA Z PSEM Prowadzone są przez Panią Agnieszkę Adamiec wraz z jej pupilem Dżejkobem.

Zajęcia mają na celu uświadomienie jaką dużą odpowiedzialność ponosi człowiek opiekujący się zwierzakiem.

PROJEKTY

EDUKACYJNE

AKTYWNA EDUKACJA

- program realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Jego celem jest wzmocnienie efektywności nauczania i uczenia się dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w praktyce szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział po raz drugi w tym projekcie realizując zadania „CYFROWEJ ŚCIEŻKI”.

INTERNETOWY ODKRYWCA ŚWIATÓW

 

- projekt realizowany w ramach programu „ŚCIEŻKI KOPERNIKA” rekomendowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach programu naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni realizują niekonwencjonalne i autorskie programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, laboratoriów aparatury badawczej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. W ramach Koła Astronomicznego, uczniowie z Naszej szkoły biorą udział w zajęciach Wirtualnej Akademii Astronomii prowadzonej przez Uniwersytet Opolski.

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

program organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Polega na zainteresowaniu dzieci historią i kulturą najbliższej okolicy. Uczniowie wyruszają w teren
w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte miejsca i relacje biorą pod swoją opiekę
i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.

KODUJ Z KLASĄ oraz MISTRZOWIE KODOWANIA

- projekty mające na celu promowanie wśród uczniów i nauczycieli idei programowania oraz wykorzystania technologii komunikacyjno-informatycznej (TIK) w praktyce szkolnej. Program KODUJ Z KLASĄ objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji. Program MISTRZOWIE KODOWANIA dzięki programowaniu, wspomaga rozwijanie w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom. Oba programy kształtują kluczowe umiejętności, niezbędne we współczesnym świecie: logiczne myślenie, samodzielne dochodzenie do rozwiązań, wyciąganie logicznych wniosków,

ale także jakże ważną współpracę w grupie oraz cierpliwość.

WF z KLASĄ

- druga edycja programu Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu Gazety Wyborczej oraz portalu Sport.pl. Nasza Szkoła - jako placówka zainteresowana nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego, brała udział w pilotażowej edycji programu w roku  szkolnym 2013/14 i obecnie jest liderem zmian w tegorocznej edycji.

SZKOŁA TOLERANCJI

program organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Polega na zainteresowaniu dzieci wielokulturową przeszłością Polski, pobudzaniu do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk związanych

z nietolerancją wobec innych ras i narodowości.

PROGRAMY

DLA NAJMŁODSZYCH

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

 

"Klub Bezpiecznego Puchatka" oraz "Po pierwsze drugie śniadanie" - to programy skierowane do najmłodszych uczniów, wdrażające do przestrzegania przez dzieci zasad bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

 

ADOPCJA ZWIERZAKA

- inicjatywa Opolskiego Ogrodu Zoologicznego polegająca na honorowej adopcji – sponsoringu wybranego zwierzęcia. Nasza Szkoła ma pod opieką Gibbona Białorękiego. W szkole systematycznie organizowane są akcje uczniowskie mające na celu zgromadzenie funduszy „adopcyjnych”. Projekt jest koordynowany przez Samorząd Szkolny.

NA CZTERY ŁAPY

- szkolny projekt pomocy charytatywnej skierowanej na podopiecznych Opolskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach projektu organizowane są co roku: festyn charytatywny Na cztery łapy oraz dwie świąteczne  akcje okolicznościowe: Pożywna paczka dla kotka i psiaczka. Efektem projektu jest bardzo duża wymierna pomoc materialna dla Schroniska.

SZLACHETNA PACZKA

- ogólnopolska akcja charytatywna polegająca na organizowaniu konkretnej pomocy wybranej rodzinie. Nasza Szkoła bierze w niej czynny udział.

NASZA SZKOŁA ZDROWIA I URODY

- Nasza Szkoła to nie tylko miejsce, w którym troszczymy się o wszechstronny rozwój dzieci. Staramy się, aby placówka stała się również centrum kreatywności całych rodzin – mieszkańców Opola i okolic.  Nasza Szkoła współpracuje z Rodzinną Akademią Ruchu, promuje zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w Naszej Szkole odbywa się na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów nauczania. Programy te stanowią „szkielet”, zapewniający systematyczność i logiczne powiązanie realizowanych zagadnień. Aby jednak proces nauczania wzbogacić oraz w pewien sposób uatrakcyjnić, od wielu lat opracowujemy i wdrażamy wielokierunkowe innowacyjne projekty edukacyjne.

 

 • Program edukacji czytelniczej CZYTAJĄCA SZKOŁA
 • Program edukacji teatralnej CZYTAM, ROZUMIEM, TWORZĘ
 • Program edukacji muzycznej W NASZEJ SZKOLE WSZYSTKO GRA
 • Program edukacji plastycznej „BARWNY ŚWIAT NASZEJ SZKOŁY”
 • Program edukacji geograficznej „GDZIE STOPY PONIOSĄ”
 • Program edukacji historycznej „SKOKI PRZEZ EPOKI czyli Nasza Szkoła na historycznych ścieżkach”
 • Projekt edukacyjny „KULTURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW”
 • Projekt edukacyjny „KULTURA OSOBISTA NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA”
 • Projekt edukacyjny - „RATUJEMY ŻYCIE - propedeutyka udzielania pierwszej pomocy„
 • Projekt edukacyjny „OSWAJAMY TESTY”
 • Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „WODNE TAJEMNICE”
 • Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „GWIEZDNA SZKOŁA”
 • Interdyscyplinarny projekt edukacyjny ŚWIAT POD LUPĄ
 • Program edukacji regionalnej w kl. IV - MOJA OPOLSZCZYZNA
 • Autorskie programy nauczania

PROJEKTY SZKOLNE

I INNOWACJE

PROJEKT: LABORATORIUM INSPIRACJI

Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA

realizuje projekt pn. „Laboratorium inspiracji – FabLaby edukacyjne – zintegrowany program wielokierunkowej stymulacji uczniów w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez działania oparte na metodach aktywizujących z wykorzystaniem TIK" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Priorytet IX

Wysoka jakość edukacji

Działanie 9.1

Rozwój edukacji

Poddziałanie 9.1.2

Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji uniwersalnych, kluczowych i informatycznych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 310 uczniów (144K) oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji
i kwalifikacji 30 nauczycieli (25K), zamieszkujących w rozumieniu KC teren AO.

 

Rezultaty projektu:

 • wzrost kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli,
 • wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,
 • zwiększenie dostępności do dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wartość projektu: 668 625,00

Wkład Funduszy Europejskich: 635 193,75

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu – skierowane do uczniów:

 • Sekrety Nauki
 • Tiko-Teka
 • Zajęcia O Charkterze Terapeutycznym Oraz Wspierającym
 • Warsztaty Clil
 • Fakultety Przedmiotowe
 • Warsztaty  Robotyki Z Elementami Języka Angielskiego

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu – skierowane do nauczycieli:

 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli – kursy, warsztaty , studia podyplomowe.

 

W ramach projektu wyposażono pracownie przedmiotowe oraz pracownię informatyczno-językową
i komputerową.