REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”

przebiega w następujących etapach:

 

 

1. Wypełnienie przez Rodziców „Karty Zgłoszenia„ w szkole na spotkaniu indywidualnym lub wstępne zgłoszenie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej / FORMULARZ ZGŁOSZENIA

2. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły

3. Wpłata wpisowego ( gwarancja przyjęcia dziecka )

4. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny

 

Przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie nauki (do klas II - V) uwarunkowane jest istnieniem wolnego miejsca
w danej klasie, a także dodatkowo zdaniem testu kwalifikacyjnego oraz pozytywnym wynikiem rozmowy
z dyrekcją Szkoły oraz Wychowawcą klasy do której stara się o przyjęcie Uczeń. Do klasy VI uczniowie z innych szkół są przyjmowani po spełnieniu warunków określonych w Statucie Szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

 

Z uwagi na wchodzącą w życie Reformę Edukacji informujemy, że na rok szkolny 2017/18 przyjmujemy do klas II - VI uczniów z innych szkół, którzy chcą w przyszłości podjąć naukę w klasie VII oraz VIII w trybie dwujęzycznym (polsko - angielskim). Nasza Szkoła oferuje rozszerzony program nauki języka angielskiego już od pierwszej klasy (5 godzin tygodniowo + zajęcia prowadzone w języku angielskim metodą CLIL) - więc każdy rok jest ważny. Absolwentom Naszej Szkoły gwarantujemy wysoki poziom przygotowania do egzaminów predyspozycji oraz umiejętności językowych.

 

W toku jest również rekrutacja do klasy pierwszej dzieci urodzonych w rocznikach 2010 oraz 2011.

W klasie pierwszej mile widziane sześciolatki gotowe do podjęcia nauki - posiadamy bogate doświadczenie
w prowadzeniu zarówno jednorocznikowych, jak i mieszanych zespołów pierwszaków. Jeśli dziecko sześcioletnie jest gotowe do podjęcia nauki - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gwarantującej dobry start w szkolną edukację.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoły podczas spotkania z Dyrekcją - po telefonicznym uzgodnieniu terminu - 77 4556866.