REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”

przebiega w następujących etapach:

 

 

1. Wypełnienie przez Rodziców „Karty Zgłoszenia„ w szkole na spotkaniu indywidualnym lub wstępne zgłoszenie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej / FORMULARZ ZGŁOSZENIA

2. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły

3. Wpłata wpisowego (gwarancja przyjęcia dziecka)

4. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny

 

Przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie nauki (do klas II - V) uwarunkowane jest istnieniem wolnego miejsca
w danej klasie, a także dodatkowo zdaniem testu kwalifikacyjnego oraz pozytywnym wynikiem rozmowy
z dyrekcją Szkoły oraz Wychowawcą klasy do której stara się o przyjęcie Uczeń. Do klasy VI uczniowie z innych szkół są przyjmowani po spełnieniu warunków określonych w Statucie Szkoły

Rekrutacja bieżąca oraz rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Szkoła i oddziały przedszkolne

 

Z uwagi na wprowadzenie w struktury oświatowe ośmioletniej szkoły podstawowej, informujemy, że w trakcie roku szkolnego 2017/18 przyjmujemy do klas I - VI uczniów z innych szkół, którzy chcą w przyszłości podjąć naukę w klasie VII, VIII oraz w szkole średniej w trybie dwujęzycznym (polsko - angielskim).

 

Nasza Szkoła oferuje rozszerzony program nauki języka angielskiego już od pierwszej klasy

(5 godzin tygodniowo + zajęcia prowadzone w języku angielskim metodą CLIL) - więc każdy rok jest ważny.

 

Absolwentom Naszej Szkoły gwarantujemy wysoki poziom przygotowania do egzaminów predyspozycji

oraz umiejętności językowych.

W toku jest również rekrutacja do klasy pierwszej dzieci urodzonych w rocznikach 2011 oraz 2012.

W klasie pierwszej mile widziane sześciolatki gotowe do podjęcia nauki - posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu zarówno jednorocznikowych, jak i mieszanych zespołów pierwszaków. Jeśli dziecko sześcioletnie jest gotowe do podjęcia nauki - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, gwarantującej dobry start w szkolną edukację.

 

Od września 2018 r. planujemy otwarcie oddziałów przedszkolnych dla dzieci z roczników 2012–2015.

Przedszkole w Naszej Szkole będzie ukierunkowane na wszechstronny rozwój predyspozycji dziecka, jego potencjału rozwojowego oraz zdolności i zainteresowań. W oddziałach przedszkolnych główny nacisk będzie położony na kształcenie językowe oraz wielokierunkową aktywność fizyczną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoły oraz przedszkola podczas spotkania z Dyrekcją

- po telefonicznym uzgodnieniu terminu - 77 455 68 66.