PROJEKTY I PROGRAMY

„ROBOPET I KOMNATA RECYKLINGU”

- INNOWACYJNY PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ORAZ IDEI FAB LAB (FABRICATION LABORATORY).

 

RoboPet i Komnata Recyklingu  – to projekt opracowany przez Naszą Szkołę – laureat konkursu grantowego Inicjatywy Społeczne.  Grant na realizację projektu został dofinansowany w ramach programu „Po Stronie Natury”, którego partnerami są: Żywiec Zdrój, Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Outriders .

 

XXI wiek jest czasem wielkich przemian technologicznych oraz swoistej rewolucji w dziedzinie metod stosowanych w edukacji. Nowoczesne technologie wkraczają do każdej dziedziny życia,
w tym szeroko rozumianej ochrony przyrody, prowokując do innowacyjnych rozwiązań. Odpowiednia gospodarka odpadami, ich segregacja czy też procesy recyklingu już dziś w dużym stopniu opierają się na nowoczesnych technologiach, np.: systemy integrujące dane, komunikacja Machine-to-Machine, systemy rejestracji i zwrotu, zaawansowane technologie zautomatyzowanej identyfikacji RFID (Radio-Frequency Identification).

Sfera edukacji ekologicznej również powinna w większym stopniu wykorzystywać TIK oraz nowatorskie metody, po to aby była skuteczna i atrakcyjna. W projekcie odwołujemy się

do w/w problemu, staramy się pokazać innowacyjny sposób na zaangażowanie dzieci w proces zdobywania wiedzy i utrwalania nawyków związanych z recyklingiem oraz racjonalną gospodarką odpadami, w tym również ich powtórnym wykorzystaniem.

 

W ramach projektu grantowego PO STRONIE NATURY'2018 powstał innowacyjny program warsztatów ekologicznych pod nazwą "RoboPet i Komnata Recyklingu" , który można wszechstronnie wykorzystać w edukacji ekologicznej. Stanowi on również inspirację do rozwijania idei wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (AR - Augmented Reality ) w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Składa się z dwóch niezależnych od siebie części – merytorycznej –

w postaci QuestRoomu – Komnata Recyklingu oraz praktycznej – realizowanej w FabLabie wyposażonym w narzędzia do majsterkowania oraz różnorodne ciekawostki technologiczne,
w tym drukarkę 3D oraz gogle VR.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CZĘŚCIĄ MERYTORYCZNĄ PROGRAMU ORAZ WYKORZYSTANIA JEJ W PRAKTYCE – zarówno przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, jak i wszystkich chętnych do odkrycia tajemnic Komnaty Recyklingu.

 

Warsztaty w pełnym zakresie – wraz z działalnością dzieci w FabLabie przeprowadzane będą

w roku szkolnym 2018/19 w siedzibie Naszej Szkoły.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: projekt.robopet@gmail.com

POWRÓT

PROJEKTY I PROGRAMY