INFORMACJE

DLA RODZICÓW

Witamy na stronie informacyjnej dla Rodziców Naszych Uczniów

Drodzy Rodzice

 

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkole do dnia 24 maja, informujemy, że w dalszym ciągu będzie obowiązywał ustalony plan zajęć, który jest optymalnym rozwiązaniem, dającym gwarancję na systematyczne realizowanie treści programowych ze wszystkich przedmiotów.

 

Dziękujemy za wszelką pomoc i aktywny udział Naszych Uczniów w zajęciach on-line, zarówno tych obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych. Jest Nam niezmiernie miło, że Nasza oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem oraz że dzieci uczą się i rozwijają zainteresowania razem

z Nami w tym trudnym dla wszystkich okresie, pełnym ograniczeń i niepewności. Nasi Uczniowie klas ósmych nadal bardzo rzetelnie przygotowują się do egzaminu, którego termin na chwilę obecną jest ustalony na dni od 16 do 18 czerwca. Będziemy wspierać ich

w usystematyzowaniu i utrwaleniu wiedzy, tak, aby bez problemów przystąpili do egzaminu

i osiągnęli jak najlepsze wyniki.

 

Pomimo wielu zadań do realizacji związanych z formą nauczania zdalnego, uczniowie klas starszych licznie zgłosili się również do akcji wolontariackich: WYKLIKAJ SOBIE WOLONTARIAT!, podczas których przygotowujemy wspólnie elektroniczne pomoce dydaktyczne dla młodszych klas. Serdecznie im za to dziękujemy!

 

Przypominamy, że zarówno z Dyrekcją jak i poszczególnymi Nauczycielami można na bieżąco kontaktować się za pośrednictwem e-dziennika oraz platformy MICROSOFT 365, natomiast Sekretariat szkoły jest czynny codziennie od godziny 9.00 do 14.00. Nadal utrzymany jest również telefoniczny dyżur psychologa w poniedziałki i środy.

Plan zajęć i warsztatów oraz wszystkie szczegóły organizacji pracy szkoły są umieszczone
w e-dzienniku.

 

Życzymy wszystkim zdrowia i zapraszamy do kontaktu on-line.

 

Dyrekcja Szkoły

DRODZY RODZICE

 

Przed Nami kolejny etap nauczania zdalnego, który na chwilę obecną jest ustalony

do 26 kwietnia, jednak bierzemy pod uwagę, że z dużym prawdopodobieństwem zostanie on przedłużony na dalszy okres.

 

Dlatego od poniedziałku – 20 kwietnia wprowadzamy plan zajęć obejmujący już wszystkie przedmioty nauczania prowadzone w wymiarze zapewniającym pełną realizację materiału oraz warunki do ewentualnej klasyfikacji uczniów, gdyby zaistniała taka potrzeba. W planie wszystkich klas znajdą się również, naszym zdaniem bardzo potrzebne, zajęcia wychowawcze przeznaczone na luźne spotkania wszystkich uczniów z wychowawcą. Postaramy się, aby plan ten nie ulegał już zmianom do czasu zniesienia zawieszenia zajęć w szkole, chyba, że zajdą okoliczności, które będą wymagały korekty rozkładu zajęć.

PLAN JEST DOSTĘPNY W E-DZIENNIKU.

 

Od poniedziałku proponujemy również dodatkowe zajęcia on-line dla chętnych uczniów

w postaci WARSZTATÓW ON-LINE - czyli zajęć pozalekcyjnych – plastycznych, rekreacyjnych,

e-gamingowych, naukowych – tematyka warsztatów oraz osoba prowadząca będzie podana

w planie lekcji w e-dzienniku. W klasach 1-3 pomiędzy końcem lekcji a początkiem warsztatów będzie godzina przerwy na odpoczynek. Warsztaty on-line dla klas 1-3 będą rozpoczynały się

o godzinie 13.30, a dla klas starszych o godzinie 14.00. Zachęcamy uczniów do skorzystania

z oferty.

 

Wszystkie zajęcia dodatkowe – te prowadzone on-line (WARSZTATY ON-LINE) , jak i propozycje do samodzielnej pracy z różnych dziedzin będą umieszczone w zespole ZAJĘCIA DODATKOWE (klasy 1-3) oraz WARSZTATY POZALEKCYJNE (klasy 4-8). W dalszym ciągu będziemy również zamieszczać propozycje nauczycieli na zadania dodatkowe. Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału

w tych zajęciach oraz korzystania z inspiracji na spędzenie czasu wolnego i rozwój zainteresowań w domu.

 

W nowym planie zajęć utrzymujemy dyżur nauczyciela na Outlook, więc można kontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty Outlook lub dziennika elektronicznego.

 

Przypominam jednocześnie, że w ramach świadczenia pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w poniedziałki - w godzinach 12.00 – 14.00 oraz w środy - w godzinach 15.00 – 17.00

pod nr telefonu: 508 106 321 w Poradni CLIRO jest dyżur Naszej Pani Psycholog zorganizowany

dla Naszej Szkoły. Zapraszamy do kontaktu, gdyby zaistniała potrzeba wsparcia lub po prostu rozmowy. W pilnych sprawach można również kontaktować się w innych terminach, prosząc o kontakt zwrotny - pani Asia oddzwoni, gdy tylko będzie to możliwe.

 

Z życzeniami szybkiego powrotu do Szkoły

 

- DYREKCJA SZKOŁY

Nauczanie zdalne przedłużone do 26 kwietnia.

Egzaminy ósmoklasisty przełożone!

 

Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych.

 

Będziemy dalej kontynuować nauczanie zdalne w taki sam sposób jak dotychczas. Plan lekcji zostanie przesłany Państwu po Świętach.

WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

 

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

Zapraszamy do śledzenia naszego nowego kanału

Nsz Master!

 

- na którym nauczyciele przedstawiają krótkie filmy instruktażowe przeróżnych form spędzania wolnego czasu, a także zagadnień naukowych :)

Nauczanie zdalne od dnia 23 marca.

 

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach do Świąt Wielkanocnych, Nasza Szkoła kontynuuje nauczanie on-line w sprawdzonej już formie – na platformie Microsoft 365. Cieszymy się bardzo, że my już mamy „przećwiczony”

i postawiony na najwyższym poziomie kompleksowy model nauczania zdalnego. Nasze rozwiązanie pozwala na systematyczną, optymalnie zbilansowaną pracę uczniów w domu pod kierunkiem nauczyciela.

 

 

Dzieci nie są pozostawione same sobie, biorą udział w ciekawych, świetnie prowadzonych zajęciach, nie mają wstawianych nieobecności na zajęciach - ponieważ czy są aktywne czy też nie podczas zajęć on-line - i tak jest liczona obecność w dzienniku we frekwencji ogólnej.

Poza tym oferujemy różne możliwości kontaktu indywidualnego dla uczniów i rodziców

z nauczycielem, co też jest istotne. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego trudnego

dla wszystkich czasu i dzień po dniu doskonalimy nasze działania w e-learningu - dzięki temu nasi uczniowie z pewnością zrealizują założenia programowe ze wszystkich przedmiotów bez opóźnień.

 

Poniżej zamieszczamy plan obowiązujący na czas nauczania zdalnego. Plan ten znajdą Państwo również w e-dzienniku. Przypominamy, że we wszystkich sprawach dotyczących e-learningu można kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail – na numer i adresy podawane w korespondencji przesyłanej przez e-dziennik oraz bezpośrednio z poczty OUTLOOK na platformie – z konta dziecka.

 

Życzymy wszystkim zdrowia i apelujemy o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Dyrekcja Szkoły

Drodzy Rodzice Uczniów Naszej Szkoły!

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie we wprowadzaniu nauczania zdalnego w postaci lekcji

on-line. Zaangażowanie zarówno Uczniów - jak i Rodziców jest wspaniałe i z pewnością pomoże przetrwać Nam wszystkim ten trudny czas w sposób twórczy i inspirujący.

 

 

Poniżej umieszczamy kolejną porcję informacji oraz uaktualnione plany zajęć dla poszczególnych klas na bieżący tydzień, zawierające również godziny dyżurów nauczycieli

on-line.

 

Zachęcamy do bieżącego kontaktu - zarówno na kanale poszczególnych przedmiotów jak i za pośrednictwem korespondencji na OUTLOOK (instrukcja w dokumencie PLAN LEKCJI - OMÓWIENIE ).

 

Plan zajęć jest widoczny w e-dzienniku, natomiast wszelkie materiały z lekcji są umieszczane każdego dnia w zakładce - ZADANIE DOMOWE. Jeśli dziecko nie bierze udziału w lekcji on-line - zapisy widoczne w zakładce ZADANIE DOMOWE są informacją co uczeń powinien zrobić, zgodnie z założonym na czas nauczania zdalnego harmonogramem realizacji materiału

z poszczególnych przedmiotów.

Drodzy Rodzice

 

W poniedziałek, 16 marca otwieramy nowy, inspirujący rozdział w Naszej Szkole – czyli nauczanie zdalne. Jest to dla uczniów nowa forma, więc prosimy o niewielką pomoc, szczególnie najmłodszym uczniom, w pierwszych dniach pracy.

 

Proponowana platforma Microsoft 365 i aplikacja Microsoft Teams daje ogromne możliwości, które postaramy  się wykorzystać podczas zajęć – oczywiście dostosowując ich ilość oraz formę do wieku i umiejętności uczniów. Z pewnością na początku pracy zrodzi się wiele pytań oraz może nawet problemów technicznych – dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc
w uruchomieniu naszego e-learningu.

 

Poniżej udostępniamy wszelkie niezbędne informacje i instrukcje, prosimy o zapoznanie się

z nimi i postępowanie zgodnie z zaleceniami oraz bieżący kontakt w przypadku trudności.

 

 

Z góry serdecznie dziękujemy.

 

Dyrekcja Szkoły

APLIKACJA TEAMS

W związku z czasowym ograniczeniem  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty przez MEN na okres od dnia 12 do 25 marca br,  informujemy o zmianie formuły nauczania
w Naszej Szkole w w/w terminie. Od dnia 16 marca ( poniedziałek ) zostanie uruchomiona alternatywna ścieżka nauczania z wykorzystaniem Internetu, a kadra na bieżąco będzie opracowywała program zajęć na kolejne dni. Wszelkie procedury postępowania, które będą wymagały od dzieci przygotowania się do zajęć w domu zostaną podane do wiadomości
w piątek – 13 marca przez dziennik elektroniczny.

 

Prosimy Państwa o bieżące monitorowanie informacji przesyłanych przez e-dziennik, będą tam umieszczane wszelkie niezbędne dane.

 

W czasie zawieszenia zajęć w szkole – od dnia 12 do 25 marca, apelujemy o zastosowanie się do zasad kwarantanny domowej, ograniczenie kontaktu z innymi osobami . Jednocześnie prosimy o informowanie na bieżąco szkoły o ewentualnych przypadkach zachorowań lub złego samopoczucia.

 

Jednocześnie informujemy, że sekretariat Szkoły oraz wszyscy pracownicy w terminie zawieszenia zajęć pracują w normalnym trybie, można również kontaktować się z nauczycielami i wychowawcami klas oraz dyrekcją szkoły telefonicznie lub poprzez e-dziennik.

O wszelkich decyzjach będziemy informować na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Nauczyciele

 

W ostatnim czasie bardzo uważnie śledzimy dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, w Europie i na świecie. Pojawienie się wykrytych przypadków zarażenia w naszym województwie czy najbliższym otoczeniu wydaje się być jedynie kwestią czasu.

 

 

Dlatego zwracamy się z apelem o zastosowanie się do wszelkich obowiązujących zasad
i procedur związanych z zapobieganiem rozszerzania się zakażeń wirusem COVID-19. Z naszej strony na bieżąco będziemy Państwa informować o podjętych działaniach oraz decyzjach,
w zależności od rozwoju sytuacji w regionie.

Bardzo prosimy o zachowanie spokoju oraz bieżące pozostawanie w kontakcie ze szkołą, szczególnie w kontekście monitorowania informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny.

 

Przypominamy, że w codziennym funkcjonowaniu najważniejsze jest zachowanie zasad higieny oraz kilku prostych, podstawowych zasad t.j:

– częste i dokładne mycie rąk bieżącą ciepłą wodą i mydłem lub płynem dezynfekcyjnym;

- zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania;

- unikanie kontaktu z osobą przejawiającą objawy chorobowe, zachowanie bezpiecznej odległości;

- używanie chusteczek jednorazowych oraz papierowych ręczników w łazienkach;

- w przypadku dzieci - troska o to, aby nie „dzielić się” z innymi np.: kanapką, ugryzionym owocem, napojem wypijanym z butelki lub przez słomkę;

- unikanie dotykania ust i nosa rękami;

- unikanie skupisk ludzkich oraz środków komunikacji zbiorowej.

Jeśli w najbliższym otoczeniu znajdzie się osoba z podwyższonego ryzyka ( np. powracającą
z krajów, gdzie wykryto ogniska choroby ) – obserwowanie ewentualnych objawów chorobowych pod kątem objawów związanych z koronawirusem ( gorączka, kaszel, nudności, duszności… ). W przypadku podejrzenia, że mogło dojść do zarażenia – bezwzględnie należy zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na oddział zakaźny.

 

Ze strony Szkoły na bieżąco obserwujemy i śledzimy wszelkie zalecenia GIS oraz MEN
i Kuratorium Oświaty oraz wdrażamy je w życie. Na dzień dzisiejszy zostały podjęte następujące działania prewencyjne:

- pogadanka przeprowadzona z pielęgniarką szkolną we wszystkich klasach,

- umieszczenie w każdej z łazienek instrukcji mycia rąk

- rozmieszczenie na terenie szkoły plakatów informujących o procedurach postępowania
w razie wystąpienia objawów chorobowych;

- bieżąca i systematyczna dezynfekcja klamek i poręczy ;

- zwiększona troska o czystość toalet (dezynfekowane deski sedesowe, baterie łazienkowe, umywalki, podłogi, itp);

- monitorowanie stanu zdrowia dzieci oraz frekwencji;

- zawieszenie wyjść na zajęcia poza szkołą (na dzień dzisiejszy nie dotyczy jedynie zajęć na pływalni ) lub do instytucji kultury masowej;

- zmniejszenie do niezbędnego minimum zebrań z Rodzicami.

 

Prosimy Państwa aby często rozmawiać z dziećmi na temat zasad higieny oraz wymienionych powyżej zaleceń, oraz przestrzegać ich również w domu. Prosimy, aby

w miarę możliwości wyposażyć dzieci w chusteczki do bieżącej osobistej dezynfekcji rąk oraz chusteczki jednorazowe.

Ze względu na higienę i profilaktykę zostało wyłączone źródełko z wodą oraz są usunięte ogólnodostępne dystrybutory z wodą, w związku z tym prosimy o wyposażenie dzieci w wodę mineralną w małych butelkach.

 

Zwracamy się z apelem, żeby nie posyłać do szkoły dzieci przeziębionych, zakatarzonych lub

z innymi niepokojącymi objawami, aby nie narażać zdrowych dzieci na obniżenie odporności.

 

Bardzo prosimy również o informację o wszelkich wyjazdach za granicę lub też o kontaktach z osobami wracającymi z zagranicy, szczególnie z terenów , gdzie występuje koronawirus.

W przypadku zauważenia u siebie lub bliskich niepokojących objawów – prosimy
o bezwzględny kontakt ze szkołą.

 

Wszelkie informacje prosimy zgłaszać pod przez dziennik elektroniczny lub telefony szkoły: stacjonarny: 77 455 68 66, komórkowy: 500 103 625.

 

Prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji na stronach GIS, gdzie można uzyskać najbardziej rzetelne i sprawdzone informacje o sytuacji epidemiologicznej.

Z naszej strony będziemy na bieżąco informować Państwa o podjętych działaniach – zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb oraz rozwojem sytuacji w naszym regionie oraz całym kraju.

 

PRZYDATNE LINKI:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Szkoły

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Początek listopada w Naszej Szkole przebiega pod znakiem eliminacji szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Konkursy w szkole będą przebiegały wg ustalonego harmonogramu, w następujących terminach:

 

- geografia  - 4 listopada

- j. polski - 5 listopada

- j. niemiecki - 6 listopada

- chemia - 7 listopada

- biologia - 8 listopada

- j. angielski - 12 listopada

- matematyka - 13 listopada

- historia - 14 listopada

- fizyka - 15 listopada

 

W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie z klas 4-8.

Zgłoszenia przyjmowane są przez nauczycieli uczących danych przedmiotów.

Zakres materiału obejmuje całą podstawę programową - do klasy 8 włącznie, niezależnie od poziomu klasy, w której obecnie uczy się uczestnik.

DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTÓW

 

Poniżej zamieszczona jest prezentacja ze spotkania z dnia 28 marca dotycząca organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE INFORMACJE dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20

- dla rodziców oraz uczniów klas ósmych.

 

W związku z pojawieniem się na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych szczegółowych zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/20 - zachęcam do analizy przedstawionych ofert i zapoznanie się z zasadami rekrutacji do poszczególnych klas/profili kształcenia wybranej szkoły.

 

W celu usystematyzowania ogólnych zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/20 przedstawiamy najważniejsze linki, wyjaśniające szczegółowo sprawy rekrutacji:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH ZASAD REKRUTACJI:

 

  • STRONA MINISTERSTWA OŚWIATY:

 

  • MATERIAŁY INFORMACYJNE MINISTERSTWA OŚWIATY:
  • SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE PRZEDMIOTY, WYNIKI TESTÓW ORAZ OSIĄGNIĘCIA (ulotka rekrutacyjna ze strony j/w - druga strona)

 

 

ZARZĄDZENIA KURATORA DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

 

  • TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ( POBRAĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 ) :

 

  • WYKAZ KONKURSÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY:

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO WYBRANYCH SZKÓŁ

(ODNOŚNIKI DO POPULARNYCH LICEÓW I TECHNIKÓW W OPOLU)

 

LICEA

 

TECHNIKA

 

 

NA OFERTĘ OPOLSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH SKŁADAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ INNE PLACÓWKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W NINIEJSZYM WYKAZIE ( licea niepubliczne, technika oraz szkoły branżowe). ZACHĘCAM DO INDYWIDUALNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ TYCH SZKÓŁ, W PRZYPADKU CHĘCI WYBORU WŁAŚNIE TAKICH DRÓG DALSZEGO KSZTAŁCENIA.

 

 

WAŻNA INFORMACJA: w procesie rekrutacyjnym uczeń może złożyć ŁĄCZNIE podania do TRZECH wybranych szkół ponadpodstawowych (reguluje to Ustawa Prawo Oświatowe)

 

W drugiej połowie marca planowane jest spotkanie Dyrekcji z Uczniami klas ósmych oraz Rodzicami w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań dotyczących rekrutacji oraz egzaminu ósmoklasisty. Termin spotkania zostanie podany przez Wychowawców. Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z zaprezentowanymi materiałami, mam nadzieję, że w sposób wyczerpujący wyjaśniają one zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na następny rok szkolny.

 

- Teresa Lauer-Jaworska

dyr d/s dydaktycznych

1

2

+ PROJEKTY UNIJNE