INFORMACJE

DLA RODZICÓW

PROPONOWANE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW

NSP „NASZA SZKOŁA” W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi oferty ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021. Osoby chętne do zawarcia ubezpieczenia na podanych warunkach proszone są

o wpłatę kwoty 45 zł na nr rachunku NSP Nasza Szkoła - z dopiskiem „ubezpieczenie NNW”.

potrzebne do zamieszczenia na stronie  dokumenty  w załączniku.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.UNIQA

z siedzibą w Łodzi, ul.Gdańska 132

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597

centrala@uniqa.pl,   www.uniqa.pl

 

PRZEDSTAWICIEL W OPOLU

ul. Zielonogórska 3 45-323 Opole

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogólne Warunki

Oferta Ubezpieczenia