INFORMACJE

DLA RODZICÓW

PROPONOWANE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW

NSP „NASZA SZKOŁA” W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi oferty ubezpieczenia na rok szkolny 2017/18. Osoby chętne do zawarcia ubezpieczenia na podanych warunkach proszone są

o wpłatę kwoty 50 zł u wychowawcy klasy do dnia 8 września 2017 r.

 

Proponowane Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.UNIQA

z siedzibą w Łodzi, ul.Gdańska 132

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597

centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

 

PRZEDSTAWICIEL W OPOLU

ul. Zielonogórska 3 45-323 Opole

 

Dokumenty do pobrania: Ogólne Warunki  oraz oferta ubezpieczenia

 

Ogólne Warunki

Oferta Ubezpieczenia