INFORMACJE

DLA RODZICÓW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW NSP „NASZA SZKOŁA”

- ROK SZKOLNY 2016/17

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.UNIQA

z siedzibą w Łodzi , ul.Gdańska 132

tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597

centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl

 

PRZEDSTAWICIEL W OPOLU

ul. Zielonogórska 3 45-323 Opole

 

NR POLISY: 998 A 594835

- okres ubezpieczenia - od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017

 

Zgłoszenia szkody należy dokonywać on-line za pośrednictwem strony: www.uniqa.pl podając nr polisy.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się w załączniku poniżej.