Wyjazdy, wycieczki klasowe

stanowią nieodłączny element realizacji programu pracy szkoły.

Zielona Szkoła

TYGODNIOWY WYJAZD O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM,

WYKORZYSTYWANY RÓWNIEŻ JAKO DOSKONAŁA OKAZJA

DO RÓŻNORODNEJ AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ.

WYJAZDY

Biała

Szkoła

TYGODNIOWY WYJAZD O CHARAKTERZE SPORTOWYM, UKIERUNKOWANY NA NAUKĘ I DOSKONALENIE JAZDY

NA NARTACH.

Grupy narciarskie są dobierane wg stopnia zaawansowania, liczą od 5 do 10 osób.

Każdą grupę prowadzi jeden instruktor  narciarstwa zjazdowego oraz jeden nauczyciel

w charakterze pomocnika instruktora.

Białe Szkoły mają również wymiar krajoznawczy – zawsze korzystamy

z walorów turystycznych regionu oraz zapewniamy liczne atrakcje

dla uczestników.

Biała

Szkoła

WYCIECZKI KLASOWE

Wycieczki klasowe

 - stanowią nieodłączny element realizacji programu pracy szkoły.

Dla klas młodszych zazwyczaj są to wycieczki 1 - 2 dniowe,

dla klas starszych organizowane są dłuższe wyjazdy.

Wyjazdy wycieczkowe zawsze planowane są w atrakcyjne turystycznie miejsca w kraju.

Przed wycieczką omawiane są walory kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne miejsca pobytu,

natomiast po wyjeździe - wrażenia z wycieczki stanowią bazę wyjściową do wielu sytuacji dydaktycznych

tworzonych podczas różnorodnych lekcji i zajęć.

Wycieczki do Londynu

organizowane są co dwa lata – dla najstarszych klas – jako podsumowanie intensywnej nauki języka angielskiego w Naszej Szkole. Podczas wyjazdu uczniowie mają możliwość wykorzystania w praktyce swoich umiejętności oraz poznania Wielkiej Brytanii.