INFORMACJE

DLA RODZICÓW

ZGODY RODZICÓW

 

Poniżej umieszczone są druki deklaracji zgody Rodziców:

- na samodzielne opuszczenie szkoły przez dziecko

- na odbiór dziecka przez osobę upoważnioną

 

Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej rano w dniu rozpoczynającym okres obowiązywania zgody.

 

Druki można równiez pobrać w sekretariacie szkoły.