You are currently viewing Dziękujemy za pomoc!

Dziękujemy za pomoc!

Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie w kiermasz świąteczny, dzięki Państwa pomocy udało nam się uzbierać kwotę 5000zł. Pieniądze zostaną przekazane organizacjom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami.

BARDZO DZIĘKUJEMY!