You are currently viewing Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

23 maja 2023r. uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu kończącego szkołę podstawową.
Miał on formą pisemną, a wyniki z egzaminu ósmoklasisty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.
Przez trzy dni Nasi uczniowie zmagali się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym.

Życzymy wszystkim wspaniałych wyników!