You are currently viewing Na miejsca – iPad – start !

Na miejsca – iPad – start !

Nasi uczniowie każdego dnia korzystają na zajęciach z iPadów. Robimy notatki, quizy, ćwiczenia. Jest przyjemnie i wesoło:)