Kadra
Naszej Szkoły

Kadra Zarządzająca

W Naszej Szkole mądre i skuteczne zarządzanie jest sprawą kluczową.

Dotyczy nie tylko organizowania warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, tworzenia profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, troski o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ale w bardzo dużej mierze wpływa na atmosferę panującą w szkole oraz kierunek pracy programowej.Kadra zarządzająca w Naszej Szkole to zespół składający się z czterech osób, dla których nauczanie i wychowanie dzieci jest jednoznaczne z zapewnieniem im szczęśliwego, bezpiecznego dojrzewania w twórczej i pozytywnej atmosferze.Kadra nauczycielska, obsługa szkoły, rodzice i uczniowie stanowią fundamenty i podmioty wszelkich działań kierowniczych mających na celu stworzenie takich warunków, aby Nasza Szkoła była miejscem niezwykłym, spełniającym marzenia jej twórców.

mgr Teresa Lauer-Jaworska

DYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH

Zajmuje się sferą nauczania, wychowania oraz opieki. W codziennej pracy dba o sprawne funkcjonowanie szkoły, opracowuje plany zajęć, koordynuje udział szkoły w konkursach, programach i projektach o zasięgu ogólnopolskim. Troszczy się, by edukacja była na najwyższym poziomie.

mgr Małgorzata Jendrysik

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Założycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”. Z niezwykłą energią i konsekwencją wprowadza w życie swoje marzenia o szkole niepowtarzalnej, nowoczesnej i tętniącej życiem. Pomysłowa i kreatywna, troszczy się o zapewnienie jak najlepszych, profesjonalnych warunków do pracy i nauki.

mgr inż Przemysław Ozga

DYREKTOR SZKOŁY

Z zaangażowaniem prowadzi Szkołę, ukazując nieograniczone możliwości informatyczno-komunikacyjne ukryte w różnorakim sprzęcie komputerowym i mobilnym. Z powodzeniem wprowadza program "Szkoła Jutra", w którym uczniowie część lekcji odbywają na iPadach. Pragnie rozwijać placówkę, w której spełniają się marzenia i rozwijane są skrzydła. Wspaniały multi-instrumentalista.

Kadra Naszej Szkoły

Kadra w Naszej Szkole to zgrany zespół współpracujących ze sobą pasjonatów nauczania.

W działalności wychowawczej i dydaktycznej Nasi Nauczyciele kierują się nie tylko swoją wiedzą i kwalifikacjami – ale również niezwykłą pomysłowością. Zachęcają swoich Uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania – prowadzącego do zrozumienia otaczającego Świata. Wszyscy Nauczyciele to multispecjaliści, ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania. Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w Naszej Szkole będzie służył wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego Ucznia.

 

mgr Dorota Ziemnik

JĘZYK ANGIELSKI

Zaszczepia w dzieciach pasję do języka angielskiego. Podczas swoich zajęć stawia na dobrą atmosferę, kreatywność  i komunikację. Przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów Cambridge. Poza pracą, jej największą pasją jest muzyka i śpiew. Wychowawczyni klasy 5A.

mgr Klaudia Zobylak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA • RELIGIA PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, miłośniczka literatury, Ukończyła studia filologii polskiej. W Naszej Szkole jest także osobą wprowadzającą dzieci w świat wartości chrześcijańskich podczas lekcji religii, na których poświęca wiele czasu na zabawę i śpiew oraz rozmowy o problemach współczesnego świata. Wychowawczyni klasy 2C.

mgr Kinga Sosnowska

CHEMIA • MATEMATYKA

Prowadzi zajęcia z chemii i matematyki. Wprowadza uczniów w świat doświadczeń i eksperymentów na zajęciach EDU. Zachęca dzieci do aktywnej nauki, wyrażania własnego zdania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy w praktyce. Pasjonatka metod aktywizujących, stara się wydobyć i rozwijać potencjał uczniów oraz łączyć zdobyte przez nich informacje w spójną całość. Wychowawczyni klasy 5B.

mgr Martyna Druszcz

JĘZYK ANGIELSKI

Uśmiechnięta i pełna energii, tak jak jej podopieczni. Z zaangażowaniem przygotowuje lekcje języka angielskiego, oparte o różne metody dydaktyczne. Każdego dnia stara się motywować do nauki poprzez zabawę. Prywatnie wokalistka, ale swoją pasją dzieli się również na prowadzonych zajęciach, poprzez wspólne śpiewnie i umuzykalnianie. 

mgr Katarzyna Piątek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA • KSIĄŻKOWA KRAINA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Kreatywna i twórcza, wykorzystuje w praktyce elementy metody Marii Montessori. Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzi również zajęcia Książkowej Krainy- gdzie kształtuje wrażliwość młodych czytelników. Wychowawczyni klasy 1B.

mgr Aneta Sztolc

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE kl. 1-3

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych w klasach młodszych. Jest wszechstronnym nauczycielem. Wprowadza uczniów w cyfrowy świat komputerów, programowania i tworzenia graficznych prac. Wychowawczyni klasy 2B.

mgr Sandra Buscicchio

JĘZYK NIEMIECKI

Nauczycielka języka niemieckiego. Stara się w uczniach zaszczepić zamiłowanie do języka. Z zaangażowaniem prowadzi swoje lekcje, korzystając z różnych metod dydaktycznych. Pasjonatka podróży z włoskim temperamentem. Zawsze powtarza uczniom: "Trzeba uczyć się języków obcych, aby można było łatwiej podróżować".

mgr Edyta Chrapek-Szczypel

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej. Uśmiechnięta i zaangażowana w pracę. Miłośniczka książek i długich wędrówek po górskich szlakach. W trakcie zajęć stara się zaszczepić w dzieciach wiarę we własne siły i kreatywność. Wychowawczyni klasy 1A.

mgr Marcin Kamiński

JĘZYK ANGIELSKI

Jego lekcje to kreatywna podróż w angielskim stylu po całym świecie, wykraczająca poza ramy podręcznika. Zajęcia są dynamiczne i oparte na szerokiej palecie pomocy dydaktycznych, muzyki i niepowtarzalnego humoru. Wielki pasjonat wspinaczek górskich i gry na instrumentach, miłośnik zwierząt i wegetariańskiego jedzenia. Wychowawca klasy 5C.

mgr Łukasz Snela

MATEMATYKA • INFORMATYKA

Wymagający nauczyciel matematyki i informatyki w klasach starszych, dokładny, ceniący systematyczną pracę i kreatywność wśród swoich uczniów. Pasjonat pracy z dziećmi na różnych poziomach edukacyjnych.  Swoją energią i optymizmem pobudza dzieci do samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów - nie tylko matematycznych.

mgr Teresa Dzierżanowska

ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Doświadczony nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi w klasach pierwszych i drugich Łamigłówki matematyczne – czyli zajęcia oparte na zabawach matematycznych, wprowadzające dzieci w tajniki różnorodnych działań algebraicznych, pobudzające do rozwiązywania zadań tekstowych oraz łamigłówek logicznych. Uczniowie klas starszych mają z panią Teresą kontakt podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

mgr Katarzyna Cielecka

JĘZYK POLSKI

Nauczycielka języka polskiego. Stara się w uczniach zaszczepić zamiłowanie do literatury oraz języka ojczystego poprzez ciekawe lekcje i pobudzanie do twórczości. Prowadzi zajęcia przygotowujące do testów predyspozycji językowych, redaguje teksty do gazetki szkolnej, szlifuje warsztat literacki młodych adeptów dziennikarstwa. Wychowawczyni klasy 8.

mgr Patrycja Matyja

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zachęca do zdrowego i aktywnego stylu życia. Uważa, że ruch i odpowiednie żywienie to największy zastrzyk energii na każdy dzień. W Naszej Szkole prowadzi zajęcia świetlicowe oraz lekcje wf. Poza szkołą prowadzi również zajęcia fitness oraz treningi motoryczne w szkółce piłkarskiej.

mgr Barbara Duch

ŚWIETLICA • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W szkole prowadzi zajęcia plastyczne Plastuś, na których stara się rozwijać wyobraźnię, wrażliwość i kreatywność młodszych dzieci. Wychowawczyni świetlicy, dbająca o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. W czasie wolnym pasjonatka domowych wypieków i fotografii .

mgr Roksana Mrowca

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA • ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE • LOGOPEDIA

Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego. Terapeuta pedagogiczny 
i oligofrenopedagog. W pracy z dziećmi stawia na holistyczną aktywizację oraz doznania polisensoryczne. Wychowawczyni klasy 3A.

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Katarzyna Haplicznik

PLASTYKA • ZAJĘCIA PLASTYCZNE • MALARSTWO

Nauczycielka plastyki. Jest pasjonatką sztuki, kształtuje u uczniów poczucie estetyki oraz wrażliwość na piękno. Rozwija warsztat artystyczny dzieci, zachęcając do różnorodnych działań. Jest inicjatorką konkursów szkolnych oraz wystaw uczniowskich prac, które niejednokrotnie zachwycają widzów dojrzałością i poziomem artystycznym. W ramach zajęć rozwijających prowadzi zajęcia plastyczne oraz malarstwo. Wychowawczyni klasy 4B.

mgr Grzegorz Bortnik

HISTORIA

Nauczyciel historii. Zachęca uczniów do poznawania czasów „bliskich i dalekich”, uczy analizy historycznej oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Potrafi zaciekawić barwnymi opowieściami przybliżającymi wydarzenia i postacie z dziejów Polski i Świata. Jest organizatorem ciekawych konkursów na terenie szkoły oraz osobą zaangażowaną w krzewienie patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny od najmłodszych lat. Wychowawca klasy 4A.

mgr Iwetta Sochor

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA • ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Plastyk z wykształcenia
 i zamiłowania. Pasjonatka cukiernictwa artystycznego. Rozwija u uczniów kreatywne podejście do nauki
 i życia. Dzięki swojej twórczej postawie rozwija w uczniach nieszablonowe myślenie. Wychowawczyni klasy 2A.

mgr Dominik Franek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauczyciel wychowania fizycznego. Potrafi zachęcić uczniów do aktywności fizycznej i uprawiania sportu. Dopinguje uczniów do udziału w zawodach i odnosi sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej. Prowadzi zajęcia wf-u na hali sportowej, lodowisku oraz terenie . Trener piłki nożnej UEFA A oraz koordynator ds. szkolenia w klubach sportowych.

mgr Ignacy Waga

MATEMATYKA • FIZYKA • ASTRONOMIA

Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciel matematyki i fizyki. Prowadzi zajęcia EDU czyli Eksperymenty i doświadczenia uczniowskie, podczas których w praktyczny sposób uczniowie poznają otaczającą rzeczywistość i prawa rządzące w świecie przyrody w oparciu o metodę naukowego poznania IBSE  (Inquiry Based Science Education). Miłośnik astronomii – zaraził swoją pasją zarówno uczniów jak i nauczycieli, organizując obserwacje nieba oraz systematyczne zajęcia dla uczniów. Wychowawca klasy 7B.

Adam Szelwach

JĘZYK ANGIELSKI

Z wielką pasją naucza języka angielskiego w klasach 1 i 2. Nauka przez zabawę to najlepsze rozwiązanie, ponieważ przekazywanie wiedzy na różnych płaszczyznach ułatwia zapamiętywanie. Zawsze uśmiechnięty i pomocny. Prywatnie wielki fan fantastyki, historii oraz przyrody.

mgr Arkadiusz Biegalski

SZACHY

Instruktor szachowy, wprowadza dzieci w tajniki królewskiej gry. Uczy logicznego rozumowania, strategii, przewidywania – słowem – prowokuje do myślenia - a przy okazji zaraża dzieci swoją pasją.

mgr Barbara Janowiak

JĘZYK POLSKI • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Z wykształcenia i z zamiłowania polonistka oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W swojej pracy stara się rozwijać u uczniów motywację do poznawania świata i wiarę w swoje możliwości. Wierzy, że nauka w szkole może być ciekawa, kreatywna i pobudzająca do dalszych poszukiwań. Podczas zajęć dodatkowych zaszczepia w dzieciach zamiłowanie do literatury i języka polskiego. Wychowawczyni klasy 3B.

mgr Lidia Kinert

PRZYRODA • ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i geografii. Miłośniczka naszego opolskiego regionu i robótek ręcznych. Sympatyk i instruktor w 41 Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej.

mgr Wiktoria Rusin

WYCHOWANIE FIZYCZNE • ZAJĘCIA RUCHOWE • RYTMIKA

Wieloletnia tancerka Z.T. Pech, wielokrotna zdobywczyni Mistrzostw Polski, Europy oraz wicemistrzyni Świata w tańcu nowoczesnym. Instruktorka tańca nowoczesnego grup młodszych w Zespole Tanecznym Pech. Magister Wychowania Fizycznego, ze specjalizacją Trenera Przygotowania Motorycznego. Miłośniczka sportu, fitness oraz podróży. Wychowawczyni klasy 5A.

mgr Ewa Mular

JĘZYK POLSKI

Nauczycielka języka polskiego. Miłośniczka literatury oraz etnografii. W ciekawy i nieszablonowy sposób przekazuje swoim uczniom wiedzę na temat języka. Jej lekcje są niezwykłą przygodą. Prywatnie uwielbia prace ogrodnicze, interesuje się etnobotaniką. Wychowawczyni klasy 6B.

mgr Rafał Janowski

GEOGRAFIA • BIOLOGIA • KLUB TURYSTY • SZKOŁA TROPICIELI

Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych - pozytywnie nastawiony turysta z doświadczeniem pedagogicznym nabytym na harcerskim szlaku. Otwarty na nowe pomysły działania, które chętnie przeplata z tradycyjnymi metodami nauczania. Stara się zaszczepić wśród uczniów swoją pasję do wędrówek i turystycznego sposobu poznawania kraju. Wychowawca klasy 7A.

mgr Aleksandra Krokoszyńska

TANIEC W KLASACH 1-2

Instruktorka tańca, prowadzi zajęcia taneczne w klasach pierwszych i drugich. Z nieokiełznaną energią opracowuje układy taneczne w autorskiej choreografii, wykorzystując przy tym elementy aerobiku, tańca nowoczesnego oraz towarzyskiego.

mgr Katarzyna Bryłka

DYREKTOR NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "NASZE PRZEDSZKOLE" • TANIEC W KLASACH STARSZYCH

Instruktorka tańca, prowadzi zajęcia taneczne w klasach starszych. Wprowadza w życie własne pomysły na choreografię i układy taneczne, rozwija poczucie rytmu i umiejętność zaprezentowania się na scenie. Uczy odpowiedzialności za występ całego zespołu.

mgr Żaneta Ozimek

TECHNIK INFORMATYK • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Technik informatyk, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Z uśmiechem sprawuje opiekę nad dziećmi podczas wyjść i wyjazdów. Sprawnie organizuje zajęcia świetlicowe. Wszechstronność i elastyczne podejście pozwalają na podejmowanie różnych zadań wynikających z potrzeb pracy szkoły.

mgr Hanna Piechota

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Karolina Waksmańska

OPIEKUNKA I SOCIAL MEDIA

W Naszej Szkole pełni funkcję wychowawczyni na świetlicy i stołówce oraz obsługuje szkolne social media. W pracy z dziećmi najbardziej lubi ich otwarte umysły i nieskończoną wyobraźnię. Miłośniczka kotów i kryminałów.

mgr Magdalena Supel

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACYJNA

Z wielkim zaangażowaniem prowadzi zajęcia pozalekcyjne w klasach młodszych m.in.: gry planszowe i "Plastuś". Pełni także funkcję wychowawczyni na świetlicy. Na swoich zajęciach rozwija wyobraźnię i kreatywność dzieci.

Administracja

Andrzej Bachniuk

ZŁOTA RĄCZKA

Bezpieczne dojazdy Szkolnym Busem