Oferta
edukacyjna

W NASZEJ SZKOLE

szkola-jutra-4

NASZA OFERTA

Zajęcia w Naszej Szkole są tak dobrane, aby w najwyższym stopniu zaspakajać potrzeby rozwijającego się dziecka. Oferta szkoły jest bardzo bogata, zapewnia zarówno realizację rozszerzonego programu nauczania z większości przedmiotów jak i wielokierunkowy rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz aktywności ruchowej uczniów.

OFERTA PODSTAWOWA

ZAWARTA W CZESNYM

Zajęcia dla wszystkich uczniów, ujęte w planie lekcji poszczególnych klas
w wymiarze 40 godzin lekcyjnych tygodniowo.

W KLASACH
1-3

40 godzin lekcyjnych (8.00-15.30) w tym:

 • zajęcia z wychowawcą – edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, społeczna, techniczna oraz czas na posiłki, spacery, sprawy wychowawcze
 • angielski: 5 zajęć tygodniowo
 • zajęcia komputerowe: 2 zajęcia tygodniow,
 • zajęcia ruchowe: 3 – 4 godziny, w tym wf, piłka nożna, tańce, rytmika
 • basen: 1 godz. + 1 godz. dojazd
 • religia/etyka: 1 – 2 zajęcia
 • zajęcia rozwijające  –  np: dekoratornia, ceramika, szachy, ortozabawa, łamigłówki matematyczne, teatrzyk kukiełkowy, gry i zabawy logiczne, zajęcia programowe i inne atrakcyjne formy rozwijania zainteresowań
 • w klasie pierwszej i drugiej – zabawy z językiem hiszpańskim
 • w klasie trzeciej: wprowadzany jest drugi język obcy hiszpański/niemiecki – 2 godziny
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb
 • spacer/profilaktyka wad postawy: 2-3 godziny tygodniowo

40 godzin lekcyjnych (8.00-15.30) w tym:

 • język polski: 5  godzin
  język angielski: 5 godzin, w tym od klasy szóstej
  – 1 godzina z Native-Speakerem
 • język angielski w praktyce – zajęcia prowadzone metodą CLIL – 1 godzina
 • język niemiecki/ hiszpański –  2 godziny
 • matematyka: 5 godzin
 • przedmioty przyrodnicze 3- 8 godzin – w zależności
  od klasy: przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka
  (w tym: eksperymenty i doświadczenia uczniowskie – EDU)
 • historia – w zależności od klasy 1 – 2 godziny
 • zajęcia komputerowe, informatyka: 2 godziny
 • przedmioty artystyczne: plastyka, muzyka –  2 godziny
 • zajęcia techniczne, technika: 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne, technologia informacyjno-komunikacyjna, pismo i rysunek techniczny)
 • lekcja wychowawcza: 1 godzina
 • basen: 1 godz. + 1 godz. dojazd
 • wf:  (w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na stadionie lekkoatletycznym, na  lodowisku) – 2 godziny
 • religia/etyka: 1 – 2 zajęcia
 • przygotowanie do życia w rodzinie oraz „Bliżej życia”
  – 1 godzina
 • w klasie 4: regionalizm – 1 godzina
 • w klasach 4-6 – zajęcia rozwijające: np.: piłka nożna, taniec, astronomia, kółka przedmiotowe, testy predyspozycji językowych, formy literackie, malarstwo, studio piosenki 
  i  inne ośrodki rozwijania zainteresowań
 • w klasach 7-8 – fakultety przedmiotowe – zajęcia przygotowujące do wyboru kierunku kształcenia w szkole średniej

W KLASACH
4-8

W RAMACH OFERTY PODSTAWOWEJ

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA RÓWNIEŻ:

 • zajęcia opiekuńczo – rekreacyjne: dyżur poranny (7.00 – 8.00) oraz zajęcia świetlicowe po lekcjach  w ramach godzin pracy szkoły do godziny  17.00
 • całodzienny dostęp do napojów – woda mineralna, woda z sokiem
 • dowóz busem szkolnym na zajęcia zorganizowane poza szkołą (basen, lodowisko, pracownia ceramiczna, kino, teatr, bieżące wycieczki i wyjazdy klasowe na terenie Opolszczyzny)
 • opłatę za wejścia na pływalnię, lodowisko oraz inne obiekty sportowe w których prowadzone są zajęcia lekcyjne
 • realizację projektów i programów zewnętrznych, w których szkoła bierze udział
 • realizację atrakcyjnego programu pracy szkoły ustalanego na dany rok szkolny

  ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

  Szkoła to miejsce, w którym nie tylko się uczymy. To miejsce, w którym poznajemy nowych ludzi, zawieramy swoje pierwsze przyjaźnie, poznajmy świat.

  Tutaj odkrywamy swoje zainteresowania, rozwijamy je by kroczyć z nimi przez życie. Nasza Szkoła to miejsce, które otwiera szereg możliwości. Przyszły architekt mostów, może swoją pasję rozwinąć dzięki zajęciom konstrukcji z lego, sportowiec poprzez uczęszczanie na szkolny klub sportowy czy zajęcia akrobatyczne, a lekarz swoją pierwszą wiedzę zdobędzie na fakultetach biologiczno – chemicznych. Wychodząc z inicjatywą rozwijania swoich pasji oferujemy szeroką gamę zajęć do wyboru jednocześnie wierząc, że Nasza Szkoła pozwoli na odnalezienie pasji wśród naszych uczniów, którą będą pielęgnować i która będzie towarzyszyła im przez całe życie! Nasza Szkoła to miejsce, w którym możemy się rozwijać, spełniać swoje marzenia.

  Zajęcia rozwijające w klasach młodszych:

  • Akrobatyka – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom uczniów, program ten jest przeznaczony zarówno dla osób o bardzo wysokiej sprawności fizycznej i dużych umiejętnościach
   z zakresu gimnastyki, jak i dla osób o zdolnościach przeciętnych. Zawiera elementy edukacji motoryczno – ruchowej, gimnastyczno – akrobatycznej i zdrowotnej. Realizowanie tego programu pozwoli wśród uczestników zajęć rozbudzić i doskonalić pamięć ruchową oraz umiejętność następstwa ruchów w powiązaniu z systematyką ćwiczeń. Ćwiczenia ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole, dyscypliny, wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny uczestników oraz rozwijają umiejętności diagnozowania własnego rozwoju fizycznego.
           • Język hiszpański – tutaj możemy uczyć się przez zabawę. Śpiewanie, taniec, ruch twórczo wpływają na rozwijanie kompetencji językowych naszych uczniów.
           • Karate – podczas zajęć karate dzieci uczą się kilkudziesięciu ruchów, bloków i technik. Doskonalą swoja kondycję ficzyną oraz skupienie.
           • Taniec – nauka podstaw technik tanecznych z zakresu jazz dance, tańca nowoczesnego, disco dance. Skoki taneczne i piruety, przygotowanie programów artystycznych.
                    • Tropiciele – celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dziecka, wzajemna integracja i wspólna zabawa. Wyruszymy tropem skarbów przyrody i poznamy wiele ciekawych miejsc z naszego regionu
                    • Taniec – na zajęciach tanecznych głównym celem jest wyrobienie u dzieci poczucie rytmu i słuchu. Rozwijana jest również indywidualna zdolność fizyczna oraz taneczna. Przygotowujemy układy taneczne, którymi mamy nadzieję będziemy mogli się pochwalić w najbliższej przyszłości.
                    • Plastyka przestrzenna – Uczestnicy zajęć zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi. Mają możliwość rozwinąć swoją inwencję twórczą poprzez rzeźbę w glinie, masie solnej, malowanie na szkle, tworzenie biżuterii, decoupage, ozdabianie wyrobów cukierniczych i wiele innych. Bogaty wachlarz technik i materiałów daje nieograniczone możliwości twórcze, a każde kolejne zajęcia są przyjmowane przez dzieci z ciekawością i entuzjazmem.
                             • Fun English and Sport – forma doskonalenia języka mówionego przez zabawę. Zgromadzone  słownictwo jest wykorzystane w grach sportowych.
                             • Książkowa Kraina – Na zajęciach pracujemy metodą projektu. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI. Podczas zajęć królują lektury, które pozwolą uczniom zgłębić wiedzę na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody. Po przeczytaniu lektury i wykonaniu wielu ciekawych zadań odbędzie się spotkanie ze specjalnym gościem – reprezentantem danego zawodu.
                             • Łowcy Słów – to polonistyczne zajęcia rozwijające kreatywność, formy pisemne i umiejętności czytania ze zrozumieniem.

                                      Zajęcia rozwijające w klasach starszych:

                                      • Kółko historyczne – Tematyka zajęć uwzględnia zainteresowania uczniów. Dlatego w tym roku szkolnym, spotkania koła przedmiotowego historii poświęcone są przede wszystkim dziejom drugiej wojny światowej i udziałowi Polaków w tym konflikcie. Kształtując świadomość obywatelską i patriotyczną, dzieci uczą się też szacunku, dla pokojowego współistnienia narodów
                                       w Europie i na świecie.
                                      • DIY – Zrób to sam! – Zajęcia dotyczą realizacji projektów typu „Zrób to sam”. Polega to na samodzielnym wykonywaniem przydatnych przedmiotów codziennego użytku z materiałów przygotowanych przez prowadzącą zajęcia. Takie przedmioty można wykorzystać samemu lub podarować bliskiej osobie. Dzieci uczą się wieluprzydatnych umiejętności, m.in szycia.
                                      • MatLandia – Zajęcia poświęcone poszerzaniu wiedzy z zakresu matematyki. Łamigłówki, gry logiczne i dobra zabawa tak aby matematyka była przyjemna!
                                      • SKS – doskonalenie i rozwijanie techniki i taktyki gier zespołowych takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna.
                                      • Basen – Zajęcia prowadzone przez instruktorów z Akademii 4 żywiołów na pływalni Akwarium. Tutaj doskonalimy swoje umiejętności pływackie i ćwiczymy sprawność fizyczną.
                                      • Lego – Historie – Zajęcia „Lego – Historia” stanowią praktyczną realizację zasady „Uczyć bawiąc”. Dzięki rozwijaniu kompetencji miękkich, wydatnie uzupełniają i wzbogacają program kształcenia ogólnego. Kształtują istotne życiowo umiejętności interpersonalne, stwarzając dzieciom okazję do twórczych i spontanicznych kontaktów międzyludzkich. Choć budowle z klocków stanowią kreatywną interpretację istniejących w przeszłości obiektów, umożliwiają uczestniczkom i uczestnikom zajęć, kształtowanie bardzo ważnej wychowawczo postawy szacunku, dla dorobku kulturalnego minionych epok.
                                      • Sekrety nauki – Na zajęciach realizowane są założenia VI edycji programu “Być jak Ignacy”. Będziemy poznawać wybitnych naukowców, przeprowadzać ciekawe działania promujące naukę.
                                      • Judo – jest sztuką walki pochodzącą z Japonii, której twórcą był Profesor Jigoro Kano. Jigoro Kano zebrał i usystematyzował techniki pochodzące ze starej sztuki walki samurajów – Ju Jitsu. Usunął z niej chwyty zagrażające życiu i zdrowiu wprowadzając w to miejsce wiele nowych, stworzonych przez siebie technik, dając im taką formę w jakiej są obecnie uprawiane na całym świecie. Ćwiczymy sprawność ruchową, a także koncentracje.
                                      • Blogosfera – Zajęcia polegające na zapoznaniu uczestników z niezwykle obecnie popularną formą publikacji różnorodnych tekstów. Podczas zajęć są przygotowywane z zamieszczane na szkolnym blogu posty, fotorelację autorstwa naszych uczniów. Dzieci zapoznają się też z edytorami tekstów.
                                      • ImproScena – zajęcia poświęcone technikom improwizacji. Dzięki nim budowana jest pewność siebie, swoboda w wystąpieniach publicznych oraz łatwość nawiązywania relacji. Nabyte umiejętności pozwalają wybrnąć po mistrzowsku z każdej sytuacji. Akceptacja i działanie tu i teraz!
                                      • Majsterkowanie – Tu stuknąć, tam puknąć, przewiercić i skręcić. Znów przyciąć, czy wyciąć lub coś tam nakręcić. Począwszy od pierwszych zajęć wykonujemy prace manualne, głównie obrabiając drewniane elementy. Uczymy się także, jak bezpiecznie korzystać z dostępnych narzędzi. Przede wszystkim skupiamy się na rozwijaniu kreatywności i wprowadzaniu własnej inwencji twórczej. Każdy realizowany projekt można wykonać na wiele sposobów, dzięki czemu uczestnicy mogą odczuć radość z materializowania swoich własnych pomysłów. Trzeba tylko zakasać rękawy i do dzieła!
                                      • Szachy – Zajęcia bardzo dobrze wpływają na rozwój intelektualny młodego człowieka ucząc go logicznego myślenia, strategii, pobudzając wyobraźnię przestrzenną. Kształtują również osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności. Grając w szachy poznajemy smak zwycięstwa oraz gorycz porażki.
                                      • Klub Podróżnika – Tutaj podróżujemy po różnych zakątkach świata, opowiadamy o poznanych miejscach, pokazujemy ciekawostki i doskonalimy język angielski.
                                      • Kółko Informatyczne – Podczas zajęć rozwijamy kompetencje cyfrowe, poszerzając i pogłębiając wiedzę uczniów. Zajęcia pomagają rozwijać umiejętności logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Kółko informatyczne uczestniczy w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.
                                      • Fakultety przedmiotowe – Zajęcia skierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych wybranymi przedmiotami. Każdy uczestnik będzie miał możliwość rozszerzenia wiadomości omawianych w trakcie lekcji. Podczas cotygodniowych spotkań, materiał będziemy realizować głównie w postaci empirycznych zadań i projektów, a dzięki znajomości podstaw bez problemu poszerzymy swoje horyzonty. Nic nam nie będzie straszne, jeżeli to dostatecznie dobrze poznamy.