Strefa Rodzica

Podręczniki

Strona Informacyjna dla Rodziców Naszych Uczniów

PODRĘCZNIKI UDOSTĘPNIONE PRZEZ SZKOŁĘ

Uczniowie wszystkich klas korzystają z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji z MEN. Podręczniki te będą wypożyczane na rok szkolny, zgodnie z regulaminem.

Szkoła w ramach dotacji udostępnia również podstawowe materiały ćwiczeniowe we wszystkich klasach. Ewentualny zakup pozostałych potrzebnych materiałów będzie konsultowany z rodzicami na początku września.

Dotacja nie obejmuje podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych oraz przedmiotów takich jak: Religia oraz Wychowanie do życia w rodzinie. Informacja n/t ewentualnego terminu oraz sposobu zakupu podręczników/ćwiczeń z w/w przedmiotów będzie podana Rodzicom do wiadomości.