Nasze Sukcesy

szkola-jutra-4

Nasze Sukcesy

MIARĄ SUKCESU SZKOŁY SĄ CODZIENNE OSIĄGNIĘCIA KAŻDEGO UCZNIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE NASZYCH ABSOLWENTÓW DO PODJĘCIA NAUKI NA KOLEJNYM SZCZEBLU EDUKACJI

Staramy się, aby każdy uczeń wykorzystał w maksymalnym stopniu posiadane predyspozycje, wyposażając go w wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim pokazując jak się uczyć samodzielnie i kreatywnie przez całe życie.

Uzdolnieni uczniowie przygotowywani są z sukcesami do konkursów przedmiotowych, natomiast uczniowie wykazujący trudności w nauce – objęci są pomocą, tak, aby i oni osiągnęli satysfakcjonujące wyniki w nauce.

KAŻDE DZIECKO MA W SOBIE POTENCJAŁ, TRZEBA MU TYLKO DAĆ MOŻLIWOŚĆ ROZWINIĘCIA SKRZYDEŁ!

Każdy rok szkolny przynosi Naszej Szkole nowe wyzwania, do których staramy się jak najlepiej przygotowywać Naszych Uczniów, rozwijając ich uzdolnienia oraz zainteresowania. Szkoła przygotowuje swoich reprezentantów do udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach co przynosi efekty w postaci wielu sukcesów na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Staramy się, aby uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich pasji w czasie pozalekcyjnym, wspieramy ich postępy i wspólnie cieszymy się z wysokich osiągnięć na niwie sportowej, artystycznej oraz naukowej. Naszym ogromnym , systematycznie osiąganym co roku sukcesem są WYSOKIE WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, które umożliwiają Naszym Absolwentom ubieganie się o miejsca w wymarzonych szkołach średnich w klasach profilowanych.

NASZE NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA Z OSTATNICH LAT:

CERTYFIKOWANE EGZAMINY JĘZYKOWE – CAMBRIDGE ENGLISH
ORGANIZATOR: Cambridge English Language Assessment – University of Cambridge
– średnia uzyskana z testu sprawności językowej na wszystkich poziomach – ponad 90%
– uzyskanie tytułu BEST  PREPARATION CENTRE – COMPETITION 2018 – dla najlepszego  w Polsce Centrum Przygotowującego do Egzaminów Cambridge

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty w Opolu

– LAUREACI z przedmiotów: język angielski, język polski, język niemiecki, matematyka, fizyka
– FINALIŚCI z przedmiotów:  język angielski, język polski, język niemiecki, matematyka, biologia, historia

OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY  PRZEDMIOTOWE JUNIORÓW
ORGANIZATOR: Uniwersytety i Uczelnie Wyższe oraz Fundacje – wg specyfikacji olimpiady

– LAUREACI z przedmiotów: język angielski, język polski, matematyka
– FINALIŚCI z przedmiotów:  język angielski, język polski, matematyka, informatyka

TYTUŁ OPOLSKIEGO ORŁA
Tytuł nadawany przez Prezydenta Miasta Opola dla szczególnie uzdolnionych uczniów
– co roku kilku uczniów uhonorowanych tytułem – za osiągnięcia dydaktyczne

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY
ORGANIZATOR: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych „Kangourou Sans Frontières”

LAUREACI NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH

OPOLSKA LIGA ROBOTÓW ZAŁOŻYCIEL: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

 klasyfikacja generalna:
– LIDERZY w kategorii Konstruktor
– LIDERZY w kategorii Way Finder

OPOLSKIE MŁODE TALENTY  ORGANIZATOR: MDK OPOLE – zespół taneczny

OPOLSKIE OGRODY TALENTÓW ORGANIZATOR: Prezydent Miasta Opola
– zespół taneczny

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „MŁODE OPOLE” ORGANIZATOR: Fundacja Drum Fest

– szkolny zespół rockowy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ZIELNIK „MINIEUROLAND INSPIRUJE NATURĄ” ORGANIZATOR: Minieuroland Park Miniatur Kłodzko

– I miejsce w kategorii prac szkolnych

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BYĆ JAK IGNACY” ORGANIZATOR: Fundacja PGNiG, Patronat Honorowy
– Minister Edukacji i Nauki. – tytuł LAUREATA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”
ORGANIZATOR: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
– tytuł LAUREATA

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  „NAUKA DLA CIEBIE” ORGANIZATOR: Minister Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik

– tytuł FINALISTY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKO-ODKRYWCY ORGANIZATOR: Fundacja NASZA ZIEMIA, PERSIL, ROSSMANN

– dwukrotnie główna wygrana w konkursie oraz otrzymanie grantu

WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWE ORGANIZATOR: MOS Opole
– ZWYCIĘSTWA w dziedzinach: pływanie, lekka atletyka, narciarstwo zjazdowe, tenis stołowy

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O KSIĘCIU JANIE DOBRYM „KSIĄŻĘ JAN DOBRY – POLITYK, PATRIOTA, DOSKONAŁY I OSZCZĘDNY GOSPODARZ” ORGANIZATOR: Kuratorium Oświaty w Opolu
kilkukrotny tytuł LAUREATA

WOJEWÓDZKI KONKURS BADAWCZY ODKRYWCA ŚWIATÓW WIRTUALNEJ AKADEMII ASTRONOMII ORGANIZATOR: UNIWERSYTET OPOLSKI
– III MIEJSCE

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH DRUŻYNOWO ORGANIZATOR: MOS Opole

– LIDERZY w mieście
– LIDERZY w województwie

Certyfikaty, potwierdzające wszechstronność i wysoką jakość pracy:

CERTYFIKAT O RANDZE EUROPEJSKIEJ:

Europejski certyfikat jakości w edukacji językowej – European Language Label – ELL
(Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych)

CERTYFIKAT

– CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAM  PREPARATION CENTRE
Certyfikat Centrum Przygotowawczego do egzaminu Cambridge English

CERTYFIKATY O RANDZE OGÓLNOPOLSKIEJ
Certyfikaty za realizowane i ukończone projekty

 • SZKOŁA GOTOWA NA TIK
 • MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI
 • SZKOŁA TOLERANCJI
 • SZKOŁA ŁOWCÓW TALENTÓW
 • AKADEMIA BEZPIECZNEGO
 • PUCHATKA
 • NATIONAL GEORFAPHIC – ODKRYWCA
 • EKO-ODKRYWCY
 • WF Z KLASĄ
 • WIRTUALNA AKADEMIA ASTRONOMII
 • ŚLADY PRZESZŁOŚCI
 • FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII
 • MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI