Innowacyjne
Projekty

W NASZEJ SZKOLE

Projekty i Programy
Naszej Szkoły

Nasza Szkoła jest placówką otwartą na nowe wyzwania oraz wartościowe nurty w edukacji. Bierzemy udział w wielu projektach zewnętrznych oraz realizujemy własne innowacyjne programy, podnosząc tym samym kompetencje nauczycieli i uczniów.

Nasza Szkoła Szkoła Jutra

Wykorzystanie nowoczesnej technologii pomaga uczniom pozyskanie wysokiej jakości treści w sposób, który nie był wcześniej możliwy. Pozwala na wypracowanie twórczych i kreatywnych pomysłów.

Odtwórz wideo

Sprawna komunikacja w języku angielskim W dzisiejszych czasach staje się umiejętnością kluczową, bowiem w coraz szerszych kręgach  i dziedzinach przyjmuje on charakter

Innowacyjny Program Warsztatów Edukacji Ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz idei FAB LAB (Fabrication Laboratory). RoboPet i Komnata Recyklingu  – to projekt

W tym roku w Naszej Szkole odbywają się cykliczne zajęcia SPOTKANIA Z PSEM Prowadzone są przez Panią Agnieszkę Adamiec wraz z jej

PROJEKTY EDUKACYJNE

W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe, eksperymenty i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań.

AKTYWNA EDUKACJA

Program realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Jego celem jest wzmocnienie efektywności nauczania i uczenia się dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w praktyce szkolnej. W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział po raz drugi w tym projekcie realizując zadania „CYFROWEJ ŚCIEŻKI”.

INTERNETOWY ODKRYWCA ŚWIATÓW

Projekt realizowany w ramach programu „ŚCIEŻKI KOPERNIKA” rekomendowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programu naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni realizują niekonwencjonalne i autorskie programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, laboratoriów aparatury badawczej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. W ramach Koła Astronomicznego, uczniowie z Naszej szkoły biorą udział w zajęciach Wirtualnej Akademii Astronomii prowadzonej przez Uniwersytet Opolski.

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

Program organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Polega na zainteresowaniu dzieci historią i kulturą najbliższej okolicy. Uczniowie wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte miejsca i relacje biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.

KODUJ Z KLASĄ oraz MISTRZOWIE KODOWANIA

Projekty mające na celu promowanie wśród uczniów i nauczycieli idei programowania oraz wykorzystania technologii komunikacyjno-informatycznej (TIK) w praktyce szkolnej. Program KODUJ Z KLASĄ objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Program MISTRZOWIE KODOWANIA dzięki programowaniu, wspomaga rozwijanie w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom. Oba programy kształtują kluczowe umiejętności, niezbędne we współczesnym świecie: logiczne myślenie, samodzielne dochodzenie do rozwiązań, wyciąganie logicznych wniosków, ale także jakże ważną współpracę w grupie oraz cierpliwość.

WF z KLASĄ

Druga edycja programu Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu Gazety Wyborczej oraz portalu Sport.pl. Nasza Szkoła - jako placówka zainteresowana nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego, brała udział w pilotażowej edycji programu w roku szkolnym 2013/14 i obecnie jest liderem zmian w tegorocznej edycji.

SZKOŁA TOLERANCJI

Program organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Polega na zainteresowaniu dzieci wielokulturową przeszłością Polski, pobudzaniu do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk związanych z nietolerancją wobec innych ras i narodowości.

PROGRAM DLA NAJMŁODSZYCH

„Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz „Po pierwsze drugie śniadanie” – to programy skierowane do najmłodszych uczniów, wdrażające do przestrzegania przez dzieci zasad bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

Klub Bezpiecznego Puchatka

„Klub Bezpiecznego Puchatka" oraz „Po pierwsze drugie śniadanie" - to programy skierowane do najmłodszych uczniów, wdrażające do przestrzegania przez dzieci zasad bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

ADOPCJA ZWIERZAKA

Inicjatywa Opolskiego Ogrodu Zoologicznego polegająca na honorowej adopcji – sponsoringu wybranego zwierzęcia. Nasza Szkoła ma pod opieką Gibbona Białorękiego. W szkole systematycznie organizowane są akcje uczniowskie mające na celu zgromadzenie funduszy „adopcyjnych”. Projekt jest koordynowany przez Samorząd Szkolny.

NA CZTERY ŁAPY

Szkolny projekt pomocy charytatywnej skierowanej na podopiecznych Opolskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach projektu organizowane są co roku: festyn charytatywny Na cztery łapy oraz dwie świąteczne akcje okolicznościowe: Pożywna paczka dla kotka i psiaczka. Efektem projektu jest bardzo duża wymierna pomoc materialna dla Schroniska.

SZLACHETNA PACZKA

- ogólnopolska akcja charytatywna polegająca na organizowaniu konkretnej pomocy wybranej rodzinie. Nasza Szkoła bierze w niej czynny udział.

NASZA SZKOŁA ZDROWIA I URODY

Nasza Szkoła to nie tylko miejsce, w którym troszczymy się o wszechstronny rozwój dzieci. Staramy się, aby placówka stała się również centrum kreatywności całych rodzin – mieszkańców Opola i okolic. Nasza Szkoła współpracuje z Rodzinną Akademią Ruchu, promuje zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego.

PROJEKT: LABORATORIUM INSPIRACJI

Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA realizuje projekt pn. „Laboratorium inspiracji – FabLaby edukacyjne – zintegrowany program wielokierunkowej stymulacji uczniów w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez działania oparte na metodach aktywizujących z wykorzystaniem TIK” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Priorytet IX
Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1
Rozwój edukacji
Poddziałanie 9.1.2
Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Rezultaty projektu:
• wzrost kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli,
• wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,
• zwiększenie dostępności do dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Wartość projektu: 668 625,00
  Wkład Funduszy Europejskich: 635 193,75

  Zajęcia realizowane w ramach projektu – skierowane do uczniów:
  • Sekrety Nauki
  • Tiko-Teka
  • Zajęcia O Charkterze Terapeutycznym Oraz Wspierającym
  • Warsztaty Clil
  • Fakultety Przedmiotowe
  • Warsztaty  Robotyki Z Elementami Języka Angielskiego

  Zajęcia realizowane w ramach projektu – skierowane do nauczycieli:
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli – kursy, warsztaty , studia podyplomowe.

  W ramach projektu wyposażono pracownie przedmiotowe oraz pracownię informatyczno-językową
  i komputerową.

  PROJEKTY SZKOLNE I INNOWACJE

  Realizacja zamierzeń dydaktycznych w Naszej Szkole odbywa się na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów nauczania. Programy te stanowią „szkielet”, zapewniający systematyczność i logiczne powiązanie realizowanych zagadnień. Aby jednak proces nauczania wzbogacić oraz w pewien sposób uatrakcyjnić, od wielu lat opracowujemy i wdrażamy wielokierunkowe innowacyjne projekty edukacyjne.