Fascynujący Świat Nauki i Technologii

O nas

Działaność Edukacyjna

W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań - wg maksymy Konfucjusza: Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić - a zrozumiem...
W nauczaniu nastawiamy się na:

Działalność Wychowawcza

- to niezmiernie ważna strona naszej pracy, której poświęcamy bardzo dużo czasu i energii. Z dużym powodzeniem realizujemy również bardzo istotny cel wychowawczy zawarty w maksymie: UCZYMY POMAGAĆ - stąd w szkole wiele programów nastawionych na pomoc innym.
Wychowując naszych uczniów staramy się:

Działalność Opiekuńcza

Szeroko rozumiana działalność opiekuńcza szkoły opiera się na założeniu, że podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Dziecko w Naszej Szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry, a warunki lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo oraz komfort.

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 7.00 – 17.00
• budynek zamykany jest na domofon z kamerą i systemem kodującym
• korytarze i szatnie objęte są systemem monitoringu

Uczymy i wychowujemy człowieka na miarę XXI wieku

Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA powstała we wrześniu 2000 roku i jest jedyną w Opolu prywatną szkołą podstawową. Od początku istnienia głównym celem naszej działalności jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania. 

Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do  kontynuowania nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych, bez trudu zdają egzaminy językowe oraz są przyzwyczajeni do samodzielnej i systematycznej nauki.

Budynek podzielony jest na kilka części:
ŚWIAT MALUCHA – odrębne skrzydło  dostosowane do potrzeb dzieci w wieku młodszoszkolnym, przeznaczone dla uczniów klas I-II

STREFA UCZNIA wyodrębniona część dla uczniów klas III-IV, odpowiednio wyposażona, dostosowana do systemu klasowo-lekcyjnego.

ŚWIAT NAUKI najnowsza część szkoły z bogato wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, z przeznaczeniem dla klas V-VIII.

HALA SPORTOWA  – z zapleczem sanitarnym

Galeria