You are currently viewing Pasowanie na Ucznia

Pasowanie na Ucznia

W dniach 28-29 września odbyła się najważniejsza uroczystość w życiu każdego pierwszaka- Pasowanie na Ucznia „Naszej Szkoły”.
Pierwszoklasiści nie tylko zaprezentowali się artystycznie, ale ślubowali uroczyście dbać o imię własne i szkoły, słuchać rodziców i nauczycieli,
a także swoją postawą godnie reprezentować Naszą Szkołę! Duże zobowiązania, które z radością i uśmiechem przyjęli Nasi Uczniowie!