You are currently viewing „Przyroda pędzlem i słowem malowana”

„Przyroda pędzlem i słowem malowana”

W piątek, 31 marca na sali gimnastycznej odbył się konkurs recytatorski i plastyczny. Mogliśmy podziwiać Naszych Uczniów, jak pięknie recytują wiersze. Dodatkowo oko cieszyły prace plastyczne przygotowane na ten konkurs. Te niesamowite prace można obejrzeć w holu szkoły, a także w galerii poniżej.