Strefa Rodzica

Karta rowerowa

Strona Informacyjna dla Rodziców Naszych Uczniów

KARTA ROWEROWA

Drodzy Rodzice – w każdym roku szkolnym uczniowie klasy czwartej przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową uczestnicząc w cyklu zajęć prowadzonych podczas lekcji TECHNIKI.

Egzamin na kartę rowerową jest przeprowadzany zawsze w drugiej połowie czerwca i składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej, odbywających się w szkole.

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu teoretycznego, uczeń może skorzystać
z samouczka dostępnego poniżej, zachęcamy również do ćwiczenia przepisów ruchu drogowego w czasie wspólnej drogi do szkoły 🙂